موضوع این بحث Ad Hominem (آدهامی‌نم) یا سفسطه است. معادل آن به پارسی سره می‌شود «دژفرنود»
«ادهامی‌نم» ‌از لاتین می‌آید یعنی «به آدم»، «به من»
“to the man” or “to the person”
مشخصه اصلی سفسطه توسل به احساسات و تعصبات به جای مدارا و اندیشه و، حمله به شخصیت حریف به جای پاسخ به نظرات او است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)