رییس جمهور محترم جناب آقای دکتر روحانی

پیروزی شما در انتخابات ریاست جمهوری شوقی در جامعه بر انگیخته است و همگان انتظار دارند ایران را نه فقط از تنگنایی که در طول هشت سال گذشته و در نتیجه ی سیاست های افراطی و نا بخردانه بدان گرفتار شده است نجات دهید، بلکه در همان حال رویای یکصد ساله ی دموکراسی که با انقلاب مشروطه آغاز شد را نیز به واقعیت مبدل کنید.بدیهی است موفقیت شما منوط به همکاری مردم ایران است و این مهم هنگامی جامه ی عمل خواهد پوشید که شما صادقانه اعتماد مردم را جلب کنید.پوشیده نیست هستند گروه ها و اشخاص تندرو و منفعت طلبی که منافع شان در تخریب اعتماد دو جانبه ی دولت و مردم پیش می رود و برای رسیدن به اهداف خویش از هر گونه اقدامی کوتاهی نخواهند کرد،چنین گروه ها و اشخاصی سعی می کنند بخش هایی از جامعه ی ایران را تهدیدی برای کشور بنمایانند تا بدین صورت از آب گل آلود ماهی بگیرند.همگان می دانند چنین گروه هایی در طول تاریخ آموخته اند اولبن گام برای شکست دادن سیاست مداران فرهیخته و روند دموکراتیزاسیون ایجاد تفرقه و عدم اعتماد میان مردم و دولت است، در این میان در طول هفتاد سال گذشته نوک پیکان حمله همواره متوجه ما “کرد”ها بوده است، تندروها و منفعت طلبان ما پیش قراولان دموکراسی خواهی در ایران را به عنوان تهدیدی برای تمامیت ارضی جلوه می دهند تا بر این اساس هراسی در دل مردم و سیاست مداران اصلاح طلب بیفکنند که کشور همواره با تهدیدی بالقوه به نام مسأله ی”کرد”ها مواجه است و هر گونه غفلت و کوتاهی مساوی با تجزیه ی کشور خواهد بود، این در حالی است که ما “کرد”ها همواره خواهان تعاملی مدنی و آشتی جویانه با دولت جهت رسیدن به حقوق حقه ی خویش بوده ایم و هیچ گاه تمایلی به خشونت نداشته ایم.
تاریخ، خود گواهی است بر این مدعی، هنگامی که پیشوای “کرد” قاضی محمد با آغوش باز به استقبال دولت مرکزی رفت تا درباره ی خواسته های فرهنگی”کرد”ها گفتگو کند،چگونه به جای تعاملی مدنی در وسط شهر مهاباد بر چوبه ی دار آویخته شد. همچنین بعد از انقلاب ۵۷ نیز بسیار بودند بزرگانی قایل به حل مسأله ی “کرد” از طریق گفتگو و تعامل، اما متأسفانه تندرو ها و منفعت طلبان با ایجاد فضایی مسموم این بزرگان را به حاشیه راندند.این یادآوری تاریخ “کرد”ها صرفا بدان جهت است که ما حقوقی داریم و برای رسیدن به آن دست نخواهیم کشید، اما با رویکردی مدنی، در حالی که در طول هفتاد سال گذشته همواره این بخش تندرو و منفعت طلب بوده است که ما “کرد”ها را تهدیدی برای کشور جلوه داده و با رویکردی نا مدنی همواره سعی در سرکوب مردم “کرد” داشته است.
رای اعتمادی که مردم”کرد” به وعده های اصلاح طلبانه ی شما داد خود گواهی است بر این مدعی که ما “کرد”ها همواره خواهان کنش مدنی هستیم و هیچگاه تمایلی به جنگ و خونریزی نداشته ایم و اگر در مقاطعی از تاریخ جنگی در گرفته است جنگی تحمیلی از سوی تندروان و منفعت طلبان درون حکومت بوده است. ما می دانیم که اکنون همین جناح نیز سعی می کند شما را متقاعد کند که “کرد”ها تهدیدی برای کشور هستند اگر موفق شوند این دورغ محض به شما القا را کنند آنگاه اتفاقی که خواهد افتاد پس گرفتن رای اعتمادی است که “کرد”ها به شما داده اند و بدون تردید این یعنی شکست اصلاحات، بنابراین ما منتظریم اولین گام شما در صداقت وعده های دوران انتخابات را شاهد باشیم.
اعتدال گرایی در مناطق کرد نشین، آزادی زندانیان سیاسی و گماردن افراد صادق و دلسوز “کرد” و کوتاه کردن دست تندروها و منفعت طلبان در این مناطق است تا فضای لازم برای فهم متقابل و تعامل مدنی مهیا شود در غیر این صورت شما به وعده های انتخاباتی خود عمل نکرده اید و ما که صادقانه از شما حمایت کردیم نزد مردم “کرد” شرمنده خواهیم شد.
بنابراین به عنوان اولین گام جهت حفظ اعتماد از شما می خواهیم که:
الف)استاندار کردستان کسانی چون آقایان حسین فیروزی و یا حاصل داسه باشد، امید است که شما نیز با بکار گیری آقایان نامبرده شده گام مهمی را در راستای محرومیت زدایی و اعتماد سازی مردم”کرد” بردارید.
ب)با توجه به فضای به وجود آمده مبنی بر آزادی زندانیان سیاسی در مرکز خواهانیم روند آزادی زندانیان سیاسی “کرد”نیز آغاز شود.
البته بدیهی است که در صورت عمل نکردن به وعده های خود بار دیگر نیز زمینه ی بی اعتمادی میان مردم”کرد” و دولت فراهم خواهد شد.
۱)کانون شعر و ادب دانشگاه کردستان
۲)کانون نالی دانشگاه کردستان
۳)نشریه نیشتمان دانشگاه کردستان
۴)نشریه خورهه لات دانشگاه کردستان
۵)نشریه هه نگاو دانشگاه کردستان
۶)کانون سوران دانشگاه علوم پزشکی کردستان
۷)نشریه ژوان دانشگاه علوم پزشکی کردستان
۸)کانون هاوری هورام دانشگاه پیام نور سنندج
۹)کانون گفتگوی فرهنگ ها دانشگاه پیام نور سنندج
۱۰)نشریه تاوگه دانشگاه پیام نور سنندج
۱۱)نشریه رامان دانشگاه پیام نور سنندج
۱۲)نشریه ده نگ دانشگاه پیام نور سنندج
۱۳)انجمن اسلامی دانشگاه آزاد سنندج
۱۴)تشکل پیشرو دانشگاه آزاد سنندج
۱۵)نشریه پیشرو دانشگاه آزاد سنندج

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com