کمیتۀ اجرایی «جنبش انقلاب متحدانه خلق‌ها» (HBDH):

“زلزلۀ خلق، «آ.ک.پ» را نابود خواهد کرد!”

 

هنوز هم اخباری از کشته شدن هزاران نفر از کارگران ما در اثر زمین لرزه ای که در «بازارجیغ»، مرکز «گورگوم» (مرعش) در ۶ فوریه رخ داد، منتشر می شود. زاغه ها، آپارتمان ها، بیمارستان ها و هزاران ساختمان به گورهای دسته جمعی تبدیل شده اند. در این روز سیاه ما شریک غم و رنج خلق خود هستیم و به آنان تسلیت می گوییم. ما بهترین آرزوهای خود را نثار کسانی می کنیم که به عنوان مجروح نجات یافته اند. ما اعلام می کنیم که این روزهای دردناک، با مبارزه و همبستگی خود مردم پشت سر گذاشته خواهد شد.

این جغرافیا بر روی کمربند زلزله قرار دارد و زمین لرزه های بزرگ و کوچک زیادی در آن رخ می دهد. خاطرات ما از زلزلۀ ۹۹ و زلزله های متعددی که پس از آن در مناطق مختلف رخ داد، هنوز هم تازه است. در تاریخ غم انگیز مردم ما مرگ های بیش از هزاران و ده ها هزار نفره همچنان به عنوان یک واقعیت تلخ رخ می دهد.

آخرین زلزله ای که تجربه کردیم، ابعادی جدی پیدا کرده و تعداد کشتگان آن روز به روز افزایش می یابد. در این زلزله که از بسیاری جهات با زلزلۀ سال ۹۹ قابل مقایسه است، تا به امروز بیش از سه هزار نفر جان خود را از دست داده اند که تعداد آنها همچنان رو به افزایش است، ده ها هزار نفر مصدوم شده اند و مردمی نیز زیر آوار هزاران ساختمان قرار دارند.

دلیل این زلزله البته حرکات پوسته زمین است. با این حال، میزان زیادی از مرگ و میر و آوار ساختمان ها توسط دولت فاشیستی ایجاد شده است. بدیهی است که این حکومت فاشیستی که بر اساس رانت و نظمی استثماری استوار است، سال هاست که از رانت های هنگفت سود ایجاد کرده و صنعت ساختمان نیز در واقع ببری کاغذی است. این حاکمان و رؤسا که نظمی مبتنی بر استثمار نیروی کار انسان، رانت با سود سریع و بی اعتنایی به زندگی ایجاد کرده اند، عامل اصلی مرگ هستند. در حالی که تمام موارد احتیاط در کاخ ها، ویلاها و عمارت ها رعایت می شود؛ این واقعیت که هیچ اقدامی در رابطه با محله‌های فقیرنشین و کارگری، آپارتمان‌ها و محله‌های حاشیه نشین انجام نمی‌شود باعث افزایش مرگ و میر می‌شود. بارها و بارها آشکار شده است که این حکومت فاسد فاشیستی جان مردم را به هیچ می انگارد. شهرهای ویران شده و مناطق با خاک یکسان شده، به گور مردم ما تبدیل شده که چیزی به جز کار با زحمت خود ندارند. این دولت فاشیستی که کارش فقط ثروتمندتر کردن ثروتمندان است، در حالی که به حمایت از آنها در این نظم ادامه می دهد، مرگ و میر انسان ها را به هیچ می گیرد. او همچنان بر روی صفحه های تلویزیون دروغ می گوید. در حالی که خلق ما همچنان با تلاش خود دردهایش را از زیر آوار بیرون می کشد، دولت فاشیستی «حزب عدالت و توسعه-حزب حرکت ملی» AKP-MHP زیر آن آوارها باقی خواهد ماند.

قدرت فاشیست از طریق هیچ یک از نهادهای خود دست به هیچ اقدامی نزده است. اما از طریق هر کدام از مؤسساتش شروع به دروغ گفتن کرده است. اطلاعات ارسالی مردم از مناطق زلزله زده و گفتارهای دولتی به هیچ وجه مطابقت ندارند. دولت در حالی که به اجرای دروغ های خود مشغول است، بحران مدیریتی کاملی را تجربه می کند. در حالی که فقط مردم ما در منطقه هستند که برای نجات مردم از زیر آوار اراده ای دارند، در درون دولت هرج و مرج کاملی وجود دارد. حکومت فاشیستی که نظاره گر امید به زندگی مردم همچون سرچشمۀ آیندۀ سیاسی آن هاست، خودش نمی تواند از این محیط بحرانی خارج شود. هیچ نهاد دولتی به مناطق جستجو و نجات نمی رسد، و مردم رها شده اند تا بمیرند. هلیکوپترهایی که برای جنگ و برای ثروتمندان به پرواز در می آیند، وقتی نوبت به مردم فقیر می رسد به منطقه تحویل داده نمی شوند. بیمارستان هایی که به بهداشت خود افتخار می کردند در حال تخریب هستند. در پخش زنده، فریاد برحق مردمی که فریاد می زنند “اردوغان می گوید «ریاست مدیریت بحران و اضطرار» (AFAD) رسید؛ کجا رسید؟” قطع می شود. قدرت فاشیستی همچنان سرمایه و بقای آن را هدف خود قرار می دهد. آنها در تلاشند تا با بیشترین خسارت برای خود و رؤسایشان از تبعات سیاسی این زلزله خارج شوند. با این حال، مصائب مردم و انگیزه های سودجویی دولت فاشیستی همچنان با هم تقابل خواهند داشت. برنده خلق ما خواهند بود.

مردم با نیروی خود یافتن راهی برای از بین بردن این خرابه ها و رفع درد خود را شروع کرده اند. همبستگی و عصبانیت از نظام آنها را به هم نزدیک می کند. دولت فاشیست و اردوغان بار دیگر در چشم مردم خودنمایی می کنند. خلق دردمند ما درد این زلزله را تاب می آورند و به حساب  شما خواهند رسید. زلزلۀ خلق، حکومت فاشیست «حزب عدالت و توسعه» (AKP) و کاخ های آن را ویران خواهد کرد.

 

زنده باد همبستگی خلق!

زنده باد مبارزۀ سازمان یافتۀ خلق!

مرگ بر رؤسا!

مرگ بر فاشیسم «حزب عدالت و توسعه-حزب حرکت ملی» (AKP-MHP)!

 

کمیتۀ اجرایی «جنبش انقلاب متحدانه خلق‌ها» (HBDH)

۷ فوریۀ ۲۰۲۳

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)