خوانندگان گرامی کمیتە تحقیقاتی کژار در چهارمین ماە انقلاب ژن ژیان ئازادی بر خود واجب دانست تا برای صیانت از شهدای انقلاب و ماندگاری نامشان در صفحات تاریخ این مجموعە را گرد هم آورد.

کمیته بیان می‌دارد: «در فایل نوشتاری قبل که تحت نام «جاودانگان یک انقلاب» منتشر گردید. علاوه بر ذکر نام شهدای ۶۰ روز اول قیام، به بعد تاریخی مسئله‌ی مقاومت تاریخی تمام خلق‌ها پرداخته شد. همچنین از شهادت زنان و مردانی سخن به میان آمد که پیشاهنگ این پروسه‌ی انقلاب گشتند و نامیرایند. زنان و مردانی که موجب شدند، این انقلاب ادامه یابد. در همین راستا سعی بر آن شد که کتابچه‌ی «ماندگاران انقلاب ژن ژیان ئازادی» به نگارش درآید. در این کتابچه علاوه بر ارائه‌ی اسامی شهدای انقلاب، به چرایی ماندگاری این انقلاب، چشم انداز و صیانت از آن می پردازد. بی شک انقلاب کنونی به منظور برساخت حیاتی آزاد  و دموکراتیک، صورت گرفته است، در این جلد، از مدرنیته‌ی دموکراتیک در ایران نیز گفته می‌شود که بعنوان رهیافت بنیادین و جایگزین مناسب، آینده‌ای آزاد را مژده می دهد. نگارش کتابچه‌ی “جاودانگان یک انقلاب” و هم انتشار این فایل نوشتاری، گام بسیار کوچکی است برای ارج نهادن به یاد و خاطره‌ی شهدای این چهار ماه. امید که توانسته باشیم، در این راه گامی هر چند کوچک برداریم.»

برای دریافت فایل PDF کتابچه اینجا کلیک کنید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)