بیانیۀ هیئت اجرایی مرکزی ما:

پنج سال از زمانی که دولت «حزب عدالت و توسعه/حزب حرکت ملی» (AKP-MHP) سیاست خود در رابطه با سوریه را به نابودسازی دستاورهای کوردها، جلوگیری از به دست آوردن جایگاه سیاسی توسط آن ها و اشغال عفرین با پشتیبانی گروه های تبهکار مختلف اختصاص داد، می­ گذرد.

جنایت های سنگین علیه بشریت در عفرین بی وقفه ادامه دارد. علیرغم هشدارها و تصمیمات نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل، دولت «حزب عدالت و توسعه/حزب حرکت ملی» اخیراً به جای توقف اشغالگری، درهای عفرین را به روی گروه جنایتکار «هیئت تحریرالشام»، که جانشین گروه «النصره» شده باز کرده و به این ترتیب اشغال عفرین ابعادی جدید پیدا کرده و عمیقاً در باتلاق فرو رفته است. بر اساس گزارشی که دیده بان حقوق بشر سوریه (SOHR) منتشر کرده، تنها در سال ۲۰۲۲ دست کم ۱۵۱ غیرنظامی از جمله زنان و کودکان در عفرین کشته و صدها نفر زخمی شده اند. در همین گزارش مشخص شد که سازمان های جنایتکار مورد حمایت ترکیه بیش از ۶۷۷ غیرنظامی از جمله ۴ کودک و ۲۱ زن را در عفرین ربوده یا به زندان انداخته اند.

عفرین که تا سال ۲۰۱۸ با ثبات ترین و امن ترین منطقۀ سوریه بود، از زمان اشغال آن به یکی از خطرناک ترین مناطق برای غیرنظامیان تبدیل شده است. دولت «حزب عدالت و توسعه/حزب حرکت ملی» همچنین در عفرین دست به مهندسی جمعیتی و قومیتی زده و به این ترتیب صدها هزار کورد را آواره کرده و آنها را مجبور به زندگی در اردوگاه ها نموده؛ که این منطقه را به بهشتی برای سازمان های تبهکاری تبدیل کرده که دست به انواع جنایات می زنند. این سازمان ها که ترکیه پشتیبان آنهاست، تلاش می کنند تا مردم بومی را بکشند، بر اموال مردم دست بیندازند تا به باغات زیتون آن ها دست پیدا کنند و سیاست غارت را به طور کامل اجرا کنند. در چارچوب سیاست های آسیمیلاسیون، تمامی آثار فرهنگ و زبان کوردی از جمله نام مکان ها حذف شد، و همچنین همۀ نهادهای دموکراتیک و آموزشی که توسط مردم پس از رژیم اسد تأسیس شده بودند، منحل شدند. به موازات رویۀ انتصاب قیّم های حکومتی در شهرداری های «حزب دموکراتیک خلق ها» در ترکیه، ادارۀ عفرین نیز به دست قیّم های گماشتۀ دولت ترکیه و سازمان های تبهکار سپرده شده است، که دائماً برای کسب غنیمت در منطقه با یکدیگر در رقابت هستند.

سکوت عمومی جهان و افکار عمومی ترکیه علیه اشغالگری، مهندسی قومی، آسیمیلاسیون و اقدامات غارتگرانه که خلاف قوانین بین المللی و ارزش های انساندوستانه هستند، شرمی برای بشریت است. اشغالگری در عفرین و دیگر مناطق باید فوراً متوقف شود، مردم بومی باید اجازه داشته باشند به خانه هایشان بازگردند و خسارات آن ها می باید جبران شود.

ما به عنوان «حزب دموکراتیک خلق ها» (HDP) به مبارزه مان برای پایان دادن به هر گونه اشغالگری و از آن جمله عفرین، برای حل مسئلۀ کورد که خصلتی منطقه ای پیدا کرده از طریق صلحی عادلانه، و برای صلحی اجتماعی و سیاسی که همۀ خلق ها را قادر سازد تا دوستانه و آزادانه در سوریه زندگی کنند ادامه می دهیم.

 

حزب دموکراتیک خلق ها

هیئت اجرایی مرکزی

۲۰ ژانویۀ ۲۰۲۳

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)