دختر کردستان
دختر دامنه‌ها و کوه‌ها
رستگاری یعنی عطر گیسویت
تو زیباترین تصویری برای امید
بهاری و طنین هزار بلبل
و عطر تمام گل‌ها در نگاهت جاری‌ست
برقص سرچوپی آخرین ویران‌شهر ژینا!
نامت رمزی است برای هر بودن
تا ویرانی ها به آبادستان وصل شوند
تا بازتاب آزادی در نگاهمان شعله بکشد
تا جان‌های خسته نفس تازه کنند

تا خونی که جاری است رودی شود
رودی که به زیباترین طوفان خود را گره خواهد زد
کنار روید دژخیمان
چشم انداز رستگاری بوی زاگرس می‌دهد و بلوط‌های وحشی
آتش دامنه‌ها
کاخ‌های ظلمتان را خاکستر خواهد کرد
زبانه‌ی شعله‌ها در مردمک چشمان
آتشی از جنس زن زندگی آزادی

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)