مردم باید از  افرادی که بیماری خطرناک و مسری دارند دوری کنند 

تضاد رهبری علی خامنه‌ای با قانون اساسی جمهوری اسلامی

جامعه اخوند در اسلام وجود خارجی ندارد و اینان برای تحریف دین و ساخت یک مذهب برای کسب و کار هستند 

البته منظور از آخوند علمای باسواد دین دار نیست یکی دارای دکترای الهیات است و استاد دانشگاه است و لباس آحوندی هم ندارد 

مشکل مردم هستند که صفر و صد هستند یا عاشق شیفته و مقلد کور هستند یا متنفر از آخوند 

اول مردم باید با فهم و درایت بساط تقلید را جمع کنند 

مردم باید نماز جماعت به امامت آخوند بی سواد را ترک کنند 

باید مردم درک کنند جماعتی از آخوندها که لیاقت و سواد و درک و بینش سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و حقوقی ندارند بر اریکه قدرت مسلط شده اند و  اینکه هنوز فشری از مردم به دنبال امثال خاتمی یا تعدادی اصلاح طلب هستند نشانه عدم رشد مردم است باید بدانند که در ایران افراد باسوادی که لیاقت دارند تا در بدنه قدرت و دولت باشند و انسان و سالم هم هستند فراوان است و تا مردم نخواهند این افراد نمی توانند فضایی برای حضور داشته باشند 

در طول ۱۴۰۰ سال اگر نگاه کنیم حتی به عنوان فرد مذهبی هیچ یک از ائمه اطهار رساله ای ننوشتند در زمان ائمه اطهار هیج قشر کسب و کاری به نام #آخوند وجود نداشت و اینان اکثرا دست پرورده سیاست استعمار انگلیس و روسیه هستند 

در دوران قاجار و مصدق و از سال ۵۷ بارها جامعه روحانیت #آخوندی ثابت کرده که فقط مایل به کسب قدرت است به هر بهایی حتی فروش و واگذاری بخش های عمده ایران در قراردادهای ۲۵ ساله به چین و روسیه و کشورهای همسایه

در زمانی که خوزستان آب نداشت و ندارد آقای ( خاتمی ) قرار داد فروش آب و برق را با عراق بست و پولش وارد ایران نشد چرا ؟

به اکثر کشورهای همسایه آب و برق و گاز به مجانی ارسال می کند چرا ؟

در حالی که ایرانی در فقز آب و برق و گاز است 

همه به دلیل نبود درک سیاسی و مزدور بودن جماعت اکثریت #آخوند است 

در یک اقدام بدون خشونت مردم باید تکلیف خودشان را روشن کنند 

لباس آخوند نماد دین نیست ربطی به مقدسات نداشته و ندارد و نخواهد داشت 

اسلام یک حقیقت ساده است اگر فردی مسلمان هست و مایل است مسلمان بماند باید بتواند خودش از قرآن حقیقت دین را اتسخراج نماید 

اگر کمک علمی می خواهد دانشمندان غیر آخوند مطلع هستند تا مشکلات را رفع کنند اینان فتوا نمی دهند مشاوره می دهند مشاور نظرش را تحمیل نمی کند و البته باید سواد کافی در حوزه دینی داشته باشد 

تا زمانی که نتوانیم خودمان را کنترل کنیم و با خشونت بخواهیم رفتار کنیم اگر به هدف هم برسیم برای ادامه کارمان مجدد از خشونت بهره می گیریم 

تنها راه رهایی ایران همبستگی و اتحاد همه مردم ایران است 

تمرین دمکراسی و احترام به همه عقاید 

این بخشی از نظرات من است و تمایل دارم در ادامه دیدگاه شما را هم بدانم 

freeantiwar@outlook.com

با من تبادل نظر کنید 

سجاد آبادی

سوم آذر ۱۴۰۱

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)