کار شناسان از افزایش قاچاق زنان و دختران در استان های مرزی کشور و روند صعودی سن

قاچاق دختران کمتر از ۱۸ سال خبر داد همچنین یافته های تحقیقی که در سال ۸۲ انجام شده

است بیانگر روند رو به افزایش قاچاق آنها به کشورهای حاشیه ی خلیج فارس ،پاکستان ،

افغانستان و بطور محدود به کشورهای اروپایی و آسیایی بوده است .

در برخی برهه های زمانی و به خاطر شرایط اشخاص به دلیل نداشتن شرایط مناسب زندگی

به قاچاق آسیب پذیرترند .

مانند زلزله ، اشخاص زلزله شرایط خاصی پیدا می کنند که می توانند دستاویزی برای قاچاق چیان

باشند نمونه پیش آمده را می توان پس از زلزله بم مشاهده کرد که در آن مواردی از قاچاق

کودکان (به ویژه دختران ) گزارش شده است .

قاچاقچیان این افراد را از مرزهای خراسان و سیستان وارد و پس از مسیر طولانی از مرزهای

غرب و استان آذربایجان غربی خارج می کنند .

در قاچاق به کشورهای حاشیه خلیج فارس و پاکستان ، بزه دیدگان به طور عمده زنان و دختران

ایرانی هستند .

محمد مبارکشاهی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)