آمریکا و غربی ها باید دزدان اموال ملت ایران که توسط خاندان و عوامل مزدور و جنایت پهلوی دزدیده شده و همچنین تروریست هایی تجزیه طلب و فرقه ای از رجوی جات و وهابی جات و… و تروریسته ای مردم عادی کشتند به جرم طرفداری رژیم خمینی و یا فکر حتی می کردند، امریکا و کانادا و اروپا پناه دزدان بیت المال مردم ایران است، پر از خائن که چهل سال خیانت کردند، و یک سایت به اسم بالاترین یا گویا نیوز شبانه روز در حال تطهیر خیانت ها و جنایت های شان هستند چون رژیم حکومت ظالم و فاسد آخوندی فحش و انتقاد می کنند فکر می کنند طرف خوبه هستند! نه خیر! شما هم جزئی از باطل ها هستید که بسیاری آن چنگ باطیل یعنی نبرد باطل ها می نامند!
حتی تحمل چهارتا کامنت انتقادی ندارند!، تازه از سوی یک مخالف ج.ا وای به حال طرف داران ج.ا، این قماش هنوز به قدرت نرسیده اندازه یک سایت تحمل مخالف ندارند، بعد دم از دمکراسی آزادی بیان و کشور مستقل ایران پس قدرت میرسند! زکی!

شما اپوزیسیون ورشکسته و متفرقه دایمی، اثبات کردید عرضه دو سال آتش بس و گذشت از خودخواهی و اتحاد ندارید، مشتی مستکبر و خودخواه و مستبد، که به قدرت وثروت می اندیشید، و در توهمات چهل سال پیش خود در کمای سیاسی هستید. مردم داخل ایران اندازه ذره ای نباید به شما امید داشته باشند و با طناب پوسیده شما خودشان به هچل و فلاکت به اندازند. شما بارها اثبت کرده اید ادمبشو و اصلاح بشو نیستید. اخر سر رد هامن خارج می پوسید و می میرید در غرب وحشی و آرزوی رسیدن به ایران به ور می برید. متاسفانه همچنان عامل مزاحمت جنبش های مردمی وسرعت گیر و احراف هستید و اجازه تمکرز نیروهای سرنگون طلب تا اصلاح طب واقعی دورن نظام نمی دهید (مشخصا قوای آماده کودتا ضد آخوندی)، بارها بارها لاقل طی این سی سال نقش منفی بازی کردید، در دهه ۱۳۷۰ و جنبش ۱۳۸۸ و جنبش ۱۳۹۸ و اخیرا جنبش ۱۴۰۱ دائما همین کار اخلال و شکست در قیام مردمی ایفا می کنید، اگر نگوییم تحت نفوذ آخوندها و وطن فروش به مثلا مرتجعین عرب جنوب خلیج فارس هستید، قطعا مشتی یا احمق هستید یا سادیسمی روان پریش؟!

شما پهلوی پرست ها و رجوی پرست هیچ دست کمی از آخوندپرست ها ندارید که آخوند دوزاری و کمسواد و فرصت-نسل ایران سوز را ایزد نشان و دارنده فرا یزدی می نامد، و خرمذهبی و احمق ها سنی و پیر پاتال های بی سواد از دنیا بی خبر را گول میزند!

حکومت آخوندی کشور گروگان ایدئولوژی خانمان سوز غرب ستیزی و اسرائیل ستیزی کرده (داستان اعراب و اسرائیل هیچ ربطی به ملت ایران ندارد و گرنه خواسته باشیم هر جا ظلم و مظلوم باشد باید سراغ غول های چون چین و هند و روسیه بروند که بحران های موارد داخلی قضیه شان بحرانی تر و پچیده تر از اسرائیل و اعراب است!، البته حکومت آخوندی دیناپرست زاهد نما و اما مزور و ریاکار جرئتش را ندارند چون می دانند امثال چین -مثال غرب شبه دمکرات نیست- شاید به چند ماه هم نکشیده خاک ایران توبره می کنند!

تازه این همه دوستی و باج به هندو چین و ورسیه داده اند این سه ابردقتر تا توانستند در تحریم های ظالمانه و جنایتکارانه وحوش غربی مشارکت و همدستی کردند! وای به حالی اگر حکومت آخوندی می خواست همان بلایاهای سر غرب و اسرائیل درآورده هنوز سر چین و روسیه در می یاورد و از گل بالاتر بدان ها نگفتند به این غول ها!، خدا میداند اصلا تا حالا اثری از ایران بود با نه؟!

کشور و مردم مثل بقیه دنیا هستند، به قدری منافع ملی شان اجازه دهند طرف مظلوم میگ گرند و رد صدد اشتی و باشند و نه بهای نابودی کشور خودمان!، ما کاسه داغتر آش نیستم از بقیه کشورهای مسلمان نشین، اسرائیلی ها عربهایی خودشان فلسطیین می دانند بایست بوردند با صلح و مصالحه مشکلشان حل کنند وبیش از این از مردمی مثل ایران تاوان نگیرند!)، اکثریت ایرانی نه با یهودیان و نه اسرائیل نه مکشلی ژئوپلتیک و تضاد منافع دارند و نه اصلا در طول تاریخ مشکلی داشته برعکس کوروش بزرگ آنها از نجات داد از بندگی سلطان بخت النصر و اجازه داد به کشورشان اسرائیل قدیم بروند!

چرا ما باید برخلاف پدر سیاسی ملت ایران-پاس یعنی کوروش کبیر، خلاف رویه اجدای مان بگیریم و با یهودیان پرنفوذ و سرمایه دار دربیفتیم و چهل کشورمان دچار تحریم کنیم؟! برای اینکه چندتا فلسطینی تعدادی راکت داغون چند هزار دلری بزنند به اسرائیل و بجایش ما هزاران میلیارد دلار خسارت تحریم و چند نسل بسوزیم از فرصت عم ر زندگی و جایگاهیی باید کشورمان در ده تای جهان باشد؟!

این جایگاه نازل کشورمان دور از جایگاه به حقش در جهان (از همه ابعاد فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و غیره) که بیاد جزء ده شکور اول جهان می بود بعد از این چهل سال!،و در خطر فروشاسی همه بخاطر سیاست علط خارجی مانند غلط اسرائیل ستیزی احمقانه حکومت اخوندی است! حکومت اخوندی چون ایدئولوژکش شده اسرائیل ستیزی، چاره جز نابودی حکومت آخوندی مردم ایران ندارند!

نام زیبای ایرانی حانم درگذشته “مهسا امینی” را به اسم رسم رمز “ژینا” شورش انحرافی در می آورید و در حالی که در بان فارسی باید فارسی نوشت و از لغات رایج، از خط و دستور کردی سورانی “ژینا،ژن، ئازادی” می نویسید و پرچم کشور کذایی کردستان تخیلی فرقه فاسد بارزانی ها بالا می برید بجای پرچم تاریخی و وحد بخش شیر و خورشید! و از ممد پسر دیبا گرفته ابی و بیقیه مزدبگیران سعودی حاضر نمی شوید اسم کامل “خلیج فارس” بکار برید، هنوز شما به قدرت رنسید سر تقسیم غنالیم و اراضی ایران به توافق با جریانهای پانکردی و پانترکی و پانعربی و پان بلوچی و… رسیده اید!

ننگ بر شما خائنان از رجوی پرست ها تا پهلوی پرستها! با این وضع ده سال دیگر حکومت ایران ویران کن آخوندی می ماند و فقط نقطه امید مردم ادامه اعتراضاب جهت ترغیب کودتا توسط باقی مانده نظامیان وطن پرستی ایران گرایی هست هنوز شرف ملی شان به آخوندهای ضد ایرانی نفروخته اند، با یک کودتا، هم ایران از شر اهریمن حکومت آخوندی نجات دهند و هم جلوی به قدرت رسیدن مفسدان خاین ایران فروش دنیاپرست رجوی پرست و پهلوی پرست و تجزیه طلب ها بگیرند.

از رجوی پرست ها تا تا پهلوی پرست، مشتی پیر و پاتال زپرتی و جوان شهوت ران جوی اسم و پول یافت توی سایت های گویا نیوز و اینترنشنال سعودی و ایران گلوبال کشول هرج و مرجی عقایدی و کیهان لندن و بالاترین و… جمع شدند و گنداب نجتستان عالم برداشته، تفاله هایی عقدتی و فریب دهندگان نوجوانان ایران.

با هر بهانه هم فورا اکانتها حذف میکیند، بی وجودها، عرضه ندارید چند خط جواب مودبانه و منطقی بدهید و لااقل از کثافت کاری های گذشته ات توبه کنید و عبرت بگیرید.

به درستی شعارهایی مانند: نه آخوند، نه رجوی، نه پهلوی، از درست و شعورمندترین شعار معترضان و نقشه راه آزادی عقلانی و اخلاقی و رسیدن به حقوق بشر مبتنی منشور سازمان ملل و دمکراسی حافظ آن ازادی و حقوق بشر گفته شده است.

فصول مهم مطالب جنگ‌های اباطیلی

فصول مهم مطالب جنگ‌های اباطیلی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)