در مطالعه سایتهای مختلف- برحسب علاقه از جویایی اخبار و اتفاقات کشور ایران، به موردی برخوردم عجیب دیگر و البته از دست مکرر، برای دیگر برایم اثبات کرد چرا این سرزمین نگون بخت یعنی ایران، هیچ وقت طی قرنها از جمله تاریخ برای حتی یک دوره کوتاه یک نسلی (مثلا ده سال) آرامش و آسایشی مادی و معنوی مردم همراه با همزیستی ندیده، برخورد قبیله گرایی با یک منتقد که ریسک کرده و مطالبی علیه انتفاقاتی از نظر ظلم و فساد در کشور ایران بوده منتشر می کند و دیگرانی در سایت بالاترین به او حمله می کنند، دادن منفی های زیاد، که روش اشتباه بالاترین است که موجب تدفین نظرات می شود، در حالی نویسنده آن مطالب روش استدلالی و مستقل بر اساس اصول خودش که حقوق بشر و منافع ملی ایران است نظراتش گفته، اما برخودرهای حذفی و هتاکی به اصطلاح اپوزیسیون ضد نظام حاکم بر ایران، برای دیگر نا امیدی به اذهان متبادر کرد که این بار هم شانسی نیست برای نجات کشور از بحران های حقوق بشری و ظلم و فساد و انزوا و تحریم.

بازنشر مطالب این شخص سرخورده برای نشان دادن اوج انحطاط اخلاقی و عاطفی و تنهایی و اجتماعی و سیاسی و .. ایران امروز است که از همه طرف از داخل و خارج بر این مردم هجوم آورده و قطعا بخشی مهمی از از انحطاط معنوی و اخلافی فکری آحاد خود این مردم است.

شکی نیست مردم هم مقصرند، مردمی که هم دچار سرگشتی فکری – بر اثر بمباران رسانه ای داخلی و خارجی با انواع عقیده و ایدئولوژی و دسایس و ضد و نقیض و از حمله دین و مذهب و ارائه انواع تزهای تخیلی ایدئولوژیک مادی چون کمونیستی تا ادعای کذایی معنوی اما با نتایج اهریمنی تندروی های دینی امثال افراطیون مدعی اسلامگرایی که اعمال دلخراش کشتار و هتک حرمت انسانی و قتل و سر بریدن و انتحاری به مراکز غیرنظامی حتی مدرسه و بیمارستان و قطع دست و سنگسار و… – و انحطاط اخلاقی و اجتماعی شدن و نشانه های سادیسم (مردم آزاری) و بیماری روان پریشی و سرگردانی و بحران کمسوادی بر اثر فساد آموزشی و. .. گرفتارند

==========================================================

یادآوری افتضاحات پهلوی و حکومت فعلی ایران، مسئله سیونیک و نقشه شوم پانترکها

این مطالب در کامنتی ذیل لینک پانترکی گذاشتم- با ویرایش اشتباهات تایپی- بد ندیدم یک پست کامل باشد، به رسم ثبت و یادگار! * حوادث تلخ امروز جنگ ارمنستان و حکومت استبدادی باکو و خطر از دست رفتن مرز با ارمنستان، برمیگردد به دست خُلی که رضا پهلوی داد، وقتی شاه سواد ژئوپلتیک ندارد این میشود، با دادن یک کیلومتر مرز به ترکیه پانترکی آتاتورکی، امروزه بلای…

یادآوری به غربیهای کذاب، که شریک دزد و رفیق قافله اند در تمام دنیا! و بقیه ضد ایرانیها...

یادآوری به غربیهای کذاب، که شریک دزد و رفیق قافله اند در تمام دنیا! و بقیه ضد ایرانیها… در حالیکه دزدان بیت المال از مسئولان و زن وبچه و خانواده و اقوام و دوستانشان، و تجزیه طلبان (مزاحمین همیشگی قیامهای مردم و مانع تراشان برای ورود دهها میلیونی مردم برای براندازی رژیم) در پناه غربیان هستند، خیانت دائمی غرب به ملت ایران با تحریم کالاهای بشردوس…

مروری بر مطالب مهم آزادینو: از آیا هک نظام شده و دچار سادیسم و مازوخیسم هستند ؟ و تا آیا یهودیان ایرانی؟ و آرمانیه نوین

وقتی میتوان کلیت یک اندیشه ورز مورد قضاوت قرار داد که کلیت مطالب و نوشته ها و نظراتش مطالع کرد. قطعا هیچ کس کامل نیستف همه اندیشمندان طرفدار فرهنگ و حقوق بشر و عدالت و دمکراسی نقاط قوت و ضعفی در نظرتشان دارند، نقد منصفانه و پیشنهاد برای اصلاح عقاید برای همین منظور استف جویای نقد و پیشنهادهای اهل علم و اخلاق هستم. آیا هک کلی نظام اُموَی (ج.ا.) ح…

آیا هک کلی نظام اُموَی (ج.ا.) حاکم بر ایران توسط ضد ایرانیان، تا چه حقیقت دارد؟!

آیا هک کلی نظام اُموَی (ج.ا.) حاکم بر ایران توسط ضد ایرانیان، تا چه حقیقت دارد؟! اینکه عده ای از سمپاتهای متوهم تبدیل نظام اموی ایران به پادشاهی ایده هک مطرح میکنند، نشانه هایی بر درستی این فرضیه است. اقدامات چهل و اندی ساله عوامل حکومتی از جناحها مسئولیت گریز رانتخوار و باندهای مافیایی چپ تا راست و میانه در غرب ستیزی و اسرائیل ستیزی کورکورانه ب…

مروری سریع از مهترین درست و غلطهای ۴۳ سال اخیر نظام اموی (ج.ا) در سیاستهای خارجی، بختیار، ابراهیم یزدی، ایران گیت، لبنان

از شبه خیانتهای بختیار و ابراهیم یزدی تا سرکوب دواعش و غرب ستیزی و اسرائیل ستیزی و احتمال مداخله جنگ اوکراین و… چند نمونه: ۱- اولین غلط بزرگ و خیلی زیادی و ضد مناقع ملی ایرانی نظام ج.ا. اتخاذ سیاست غرب ستیزی بود. کارهای غلطی مانند اشغال سفارت امریکا و طولانی کردن جریان گروگانگیری کارمندان سفارت و بهانه دادن برای شروع تحریمهای خانمانسوز ضد ایرا…

آنگاه که شاه لُخت- خَرامیده- ولی ناآگاه بر راه نابودی میرود، بهترین دوستانش، داناترین دشمانش هستند!

آنگاه که شاه لُخت- خَرامیده- ولی ناآگاه بر راه نابودی میرود، بهترین دوستانش، داناترین دشمانش هستند! خامنه ای بیش از ۳۲ سال سلطنت مطلقه کرده است، چه بسیار اشخاص که میگویند او در آرزوی به تخت نشاندن مجتبی است، اما ظرف شبه سیستم “شترگاوپلنگ” آکنده فسادخیز، و فرو رفته در منجلابات فساد و ناکارآمدی و میلیونها کارمند و عامل مفتخور و فاسد و کمسواد که با…

آیا عوامل راسی و سرکردگی نظام اُموی (ج.ا.) علاوه بر سادیسم، دچار مازوخیسم هستند؟!

در اینکه عموما عومال نظام حاکم بر ایران دچار مشکلات روان پریشی و بویژه سادیسم هستند شکی وجود نداردف مردم آزاری یکی گناهان کبیره قوم شهر سدوم (قوم مورد عذاب لوط پیامبر) بوده است، انحطاط حکمرانی نظام به نفوذ عومال رخنه شده از محل فساد آموزشی (مدرکفروشی) که چندین سال است مشتری موسسات مدرکفروش بخش خصوصی هستند، کمسوادان و بلکه دگماتیکترین افراد کدذهن…

آیا عوامل راسی و سرکردگی نظام اُموی (ج.ا.) علاوه بر سادیسم، دچار مازوخیسم هستند؟!
azadinoo.edublogs.org
آیا عوامل راسی و سرکردگی نظام اُموی (ج.ا.) علاوه بر سادیسم، دچار مازوخیسم هستند؟! در اینکه عموما عومال نظام حاکم بر ایران دچار مشکلات روان پریشی و بویژه سادیسم هستند شکی وجود نداردف مردم آزاری یکی گناهان کبیره قوم شهر سدوم (قوم مورد عذاب لوط پیامبر) بوده است، انحطاط حکمرانی نظام به نفوذ عومال رخنه شده از محل فساد آموزشی (مدرکفروشی) که چندین سال …

آنگاه که شاه لُخت- خَرامیده- ولی ناآگاه بر راه نابودی میرود، بهترین دوستانش، داناترین دشمانش هستند!

آنگاه که شاه لُخت- خَرامیده- ولی ناآگاه بر راه نابودی میرود، بهترین دوستانش، داناترین دشمانش هستند! خامنه ای بیش از ۳۲ سال سلطنت مطلقه کرده است، چه بسیار اشخاص که میگویند او در آرزوی به تخت نشاندن مجتبی است، اما ظرف شبه سیستم “شترگاوپلنگ” آکنده فسادخیز، و فرو رفته در منجلابات فساد و ناکارآمدی و میلیونها کارمند و عامل مفتخور و فاسد و کمسواد که با…

نظام جمهوری اسلامی تبدیل به رژیم سلطانی با حکمرانی مافیایی (قدرت-ثروت) شده است (توضیحی بر سخانان مطلب عباس عبدی)

این سخنان آقای عبدی بخشی کوچکی از حقیقت پلشت حاکمیت موجود است، هر چیزی در این کشور اندکی منفعت مالی و اقتصادی و منزلت اجتماعی داشته باشد، یک مافیاچه درست شده و همه این مافیاچه ها وصلند به مافیای سردسته! ایرانی که اگر فقط اجازه میدانند- (نظام ج.ا.) در این ۴۰ سال- روابط معمولی حتی در حد کشور مالزی با جهان داشته باشد، یعنی نه به سرمایه گذاری و نه د…

عباس عبدی: اشتباه جمهوری اسلامی این است که فکر می‌کند معترضین همین تعدادی هستند که در خیابانند

تصویر لینک آنچه در جمهوری اسلامی وجود ندارد حقیقت است تیزر گفتگوی اعتمادآنلاین با عباس عبدی عباس عبدی تحلیلگر مسائل سیاسی اجتماعی با اشاره به اینکه «در ایران امروز آنچه وجود ندارد حقیقت است» گفت: معتقدم بحران ایران بحران تحقیر و تبعیض است. او تاکید می‌کند: یکی از اشتباهات حکومت این است که فکر می‌کند معترضین همین تعدادی هستند که در خیابان اعتراض می‌کردند؛ م…

آرمانیۀ نوین براندازی رژیم اُموَی ایران (ج.ا.) / بخش چهارم /نکته به نکته

۴- تکلیف سایر گروههای برانداز چی میشود؟ پیشنهاد میشود همه این گروهها منحل شود و اعضای آنها از جمهوریخواه تا پادشاهی پهلوی تا مجاهدین خلق تا حکمتیستها و غیره به عضویت انجمن بزرگ شورای نوین انتقالی به پیوندند و مخلصانه در جهت براندازی و رسیدن به کشور ایران خدمت کنند، چرا کشور ایران آینده پس براندازی حکومت اُموی حاضر، هیچ پیشوند و پشسوندی ندارد، نه…

امیر طاهری:یهودیان ایران از جای دیگر نیامده اند و ایرانی هستند.قدیمی ترین نمادهای یهودیان درایران است
radis.org از سایت دولتی اسرائیل
پ.ن. در این ویدئو که کارشناسی احتمالا یهودی اسرائیلی به بخشی حقایقی که توسط نژادپرستان اروپایی (نازیها و…) اشاره کرده، اما نه همه حقیقت. قطعا اقدامات سخیفانه امثال احمدی نژاد و تندورهای داخل ایران که پشت مذهب تشیع مخفی شده و همزمان به شیعه و اسلام و ایران ضربه میزنند و شک زیادی است نفوذی دشمنان ایران هستند (مانند جریانهای تجزیه طلب قومی و مزدو…

ایران و اسرائیل، دشمنی بی‌جهت
از سایت مخالفان نظام   iranglobal.info
در نخستین روزهای پیدایش جمهوری اسلامی، آیت‌الله روح‌الله خمینی, بنیانگذار آن، «محو اسرائیل» را سرلوحه برنامه خود برای ایجاد جهانی جدید زیر پرچم «اسلام ناب محمدی» اعلام کرد. در چارچوب آن برنامه، هرگونه رابطه و تماس عادی، چه رسد به دوستانه، با «دشمن صهیونی» حرام به شمار می‌رفت. بدین‌سان بود که آیت‌الله دستور قطع روابط ایران با مصر را اعلام کرد و ه…

جوک پهپاد ایرانی در اوکراین! چرا این ادعا مضحک است؟!
azadinoo.edublogs.org
جوک پهپاد ایرانی در اوکراین! چرا این ادعا مضحک است؟! * وقتی غربی ها و رئیس جمهور اوکراینی شان (زلسنکی) ادعاهای مضحک صدور پهپاد به روسیه میکنند، نشانه درماندگی ها و از طرفی شیطنت عناصر به شدت ایرانی آنهایی نه هدفشان حکومت و نظام استبدادی و ظالم و جناکار ج.ا. و بلکه هدفشان نابودی ایران است) مطرح میکنند.* به طور خیلی خلاصه میگویم، اساسا مواد لازم س…

لکه ننگی دیگر برپیشانی تاریک اندیشی مدعیان آزادی:مانند گوگل ، کیهان لندن، رادیو فردا، صدای آمریکا، بی بی سی، تقریبا اکثر
azadinoo دین و سیاست ۶ روز پیش ‫۳۲ کلیک ‫۱٫۸۴۴ azadinoo.edublogs.org
در این شرایط خفقان و تروریستی حکومتهای استبدادی و نمونه بارزش حکومت دجال و خوناشام و قاتل ج.ا. است، از نظر من تمام سایتهای فارسی زبان خارجی، که بخشهای کامنتشان بسته و کاربران مجبور میکنند که با ثبت نام هویتشان فاش کنند، از سایتهای مانند گوگل ، کیهان لندن، رادیو فردا، صدای آمریکا، بی بی سی، تقریبا اکثر لیست سایت گویانیوز، خواسته و ناخواسته شریک ج…

آرمانیۀ نوین براندازی رژیم اُموَی ایران (ج.ا.) / بخش سوم/نکته به نکته
azadinoo.edublogs.org
حقوق بشر۲- تدوین یک قانون اساسی موقت مختصر به مدت پنج سال، با بهره گیری از قانون اساسی پهلوی و ج.ا و دیگر کشورها، اما نباید بیشتر صد اصل باشد، تا حدامان مختصرو شفاف و بدون مبهم، تمامی اصولی متضمن برقررای حکومت مذهبی یا پادشاهی باشد و پیشاپیش دولت و حکومت مامور مداخله در امور حقوق بشری سبک زندگی و نقض آزادی بیان وتنش با همسایگان وسایر ملل کند حذف…

مافیای رسانه از حکومت مستبد ظالم و جنایتکار ج.ا. تا اپوزیسیون جاری است

مافیای رسانه از حکومت مستبد ظالم و جنایتکار ج.ا. تا اپوزیسیون جاری است، در بالاترین و سایر رسانه امکان درج آسان مطالب نیست امپراتوری رسانه ای از گوگل تا سایر شبکه اجتماعی همگی در صدد شناسایی کاربران مستقلی هستند ریسک جان دارند و همه شان میخواهند افراد مستقل شناسایی و تحویل جلادان سرویسهای طلاعاتی از سیا تا جلادخانه اختاپوشی رژیم بدتر طالبلنی و …

آرمانیۀ نوین براندازی رژیم اُموَی ایران (ج.ا.) / بخش دوم/نکته به نکته

با این وجود نباید در مقابله با رژیم سفاک ج.ا. براندازان مردمی خواه و طن پرست مشابه اعمال ضد بشری و جنایتکاران رژیم اموی ایران دنبال کنند، قطعا تحریم احتیجات اصلی مردم مانند غذا و دارو و ابزارالات کسب و کارهای خورد مردمی و ابزارهای ارتباطی نوین مانند لپتاپ و موبایل و اینترنت نباید دچار محدودیت و تحریم باشد. ۱- مهمترین کاری باید کرد، تشکیل دولت و …

آرمانیۀ نوین براندازی رژیم اُموَی ایران (ج.ا.) / بخش اول

‫ آرمانیۀ نوین براندازی رژیم اُموَی ایران (ج.ا.) / بخش اول چرا نام اُمُوَی برای این رژیم موسم به “نظام جمهوری اسلامی” پذاشته شد، چرا این رژیم آکنده استبداد، تزویر، کذبیات، انحراف از عدالت حق الناس، ریاکاریی، دزدی از بیت المال، حق خوری عموم مردم بویژه از فرودستان، تبعیض میان طبقات و به نغع طبقه سرمایه دار، و سوءاستفاده از علایق و عقاید ملی و سنتی…

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)