ما، گروهی از زنان فعال حقوق زنان، فمینیست و LGBTQI+ در خارج از کشور و در تبعید، به اتفاق فمینیست‌های دیگر از اقصی نقاط جهان، روز دوم اکتبر، در بیش از ۲۶ شهردر خیابان‌ها و فضای مجازی  یکصدا علیه سرکوب حقوق زنان در ایران و سایر کشورها اعتراض می‌کنیم.

 اینکه شعار «ژن، ژیان، ئازادی» (زن، زندگی، آزادی) به زبان‌های مختلف در گوشه و کنار جهان طنین‌انداز شده و همه اقشار تحت ستم با آن ارتباط برقرار کرده‌اند نشان از مسیر مشترک ما در مبارزه با قدرت‌های جهانی و دولت‌هاست. 

آنچه در ایران در حال روی دادن است یک انقلاب فمینیستی‌ست و نماد قدرت همراهی چندبخشی‌ست. ما بر این باوریم که این جنبش دارای قدرت کاتالیزگری برای همگرا کردن جنبش‌های فمینیستی فراملی با هدف سرنگونی پدرسالاری و آپارتاید جنیستی در دنیاست.

این مبارزه‌ای برای به دست آوردن قدرت اختیار بر بدن و پایان دادن به سرکوب زنان است. ما از این فرصت استفاده می‌کنیم تا درباره نقض حقوق زنان در همه جا صحبت ‌کنیم. ما اعتراضمان را به به سرکوب‌های قهری در قالب حجاب اجباری در ایران،  به حاشیه‌راندن هدفمند و ساختاری گروه‌های جنسیتی، جنسی، قومی، ملی، مذهبی و عقیدتی اعلام می‌کنیم.    

امروز، دست‌ در دست هم ایستاده‌ایم. در مقابل قدرت‌های تمامیت‌‌خواه یکصدا برمی‌خیزیم. 

ژن، ژیان،‌ ئازادی

برای مطالعه متن کامل بیانیه‌‌مان اینجا را کلیک کنید. نقشه مکان‌های برگزاری تجمعات اعتراضی ما در سراسر جهان اینجاست. هشتگ #feminists4jina را دنبال کنید تا ما را در اقصی نقاط جهان بشنوید، ببینید و بخوانید.#

 

#MahsaAmini

 #feminists4jina

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)