آقای خامنه ای و رئیسی در ابتدای سال بحث ایجاد اشتغال میلیونها شغل را داشتند اما در دو هفته گذشته خامنه ای و دولت رئیسی در یک شب با بستن اینستاگرام و واتساپ میلیونها کسب و کار اینترنتی را پلمپ کردند 

زنان و مردانی در گوشه و کنار ایران که با هزار بدبختی توانسته بودند بعد از سالها تلاش موفق به ایجاد کسب و کاری در اینستاگرام و واتساپ شده بودند و ناگهان در یک شب کاملا با خاک یکسان شدند 

خاک بر سر دولت و نظامی که بجای گسترش کسب و کار در یک شب میلیونها هموطن را کاملا نابود می کند 

در مبارزات انتخاباتی در سفرهای سیاسی  در مصاحبه ها همیشه و همیشه دروغ گفتند 

می گویند حجاب اجباری نیست و در دو هفته صدها نفر را برای اعتراض به خحابی که خودشان می گویند اجباری نیست و مردم به میل خودشان رعایت می کنند مردم را به رگبار بستند

خاک بر سر روشنفکران و هنرمندان و ورزشکاران و افرادی که دیده می شوند ولی دهانشان بسته است تا زمانی که خودشان یا فرزندشان به رگبار نظام کشته بشوند و آنگاه فریاد بزنند که دیر خواهد بود 

 

تصور می کنید این میلیونها نفر هر کدام چند  نفر را پوشش اقتصادی می دادند ؟ چند میلیون ایرانی در اثر تصمیم اشتباه تعدادی احمق بی درک و شعور دچار چالش و بحران شده اند ؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)