چرا سران حکومت در قبال اعلام خبر مرگ خامنه ای سکوت پیشه کرده و واکنشی نشان نمی‌‌دهند

بیش از ۱۰ روز است که خبر مرگ خامنه ای تبدیل به یکی از خبرهای مهم در رسانه های بین المللی از یک سو و فضای مجازی در داخل ایران از سوی دیگر شده است.

مرگ خامنه ای و سکوت مراجع رسمی جمهوری اسلامی

این خبر بر سر زبان‌های مردم چرخیده و بسیاری از مردم در انتظار تحولات پس از آن هستند. اما اینکه چرا جمهوری اسلامی در قبال مرگ خامنه ای تقریبا هیچ واکنش جدی نشان نمی دهد توجهات را به خود جلب کرده و کارشناسان نظرات مختلفی در این باره ابراز کرده اند.

برخی از کارشناسان معتقدند که سران جمهوری اسلامی در نگرانی از تشدید اختلافات درونی و ترس از فروپاشی در بین نیروهایشان بخصوص در سطوح پایین و در بین نیروهای بسیج در تلاش هستند که بتدریج اذهان آنان و مردم را به موضوع مرگ خامنه ای عادت بدهند تا از بروز شوک ناگهانی و انفجار اجتماعی جلوگیری کنند. بخصوص که بارها سران نظام به مشابهت شرایط ایران به بشکه باروت و آمادگی انفجار آن اذعان کرده اند.

برخی دیگر از کارشناسان نظر دیگری دارند. آنان معتقدند سران حکومت دنبال خریدن فرصت برای کنار گذاشتن اختلافات در بالای نظام و مشخص کردن یک جانشین که یکپارچگی آنان در مقابل مردم را تامین کند، قبل از انتشار خبر مرگ خامنه ای هستند تا به این ترتیب بتوانند تنش ها و نارضایتی های اجتماعی احتمالی را سرکوب کرده و نیروهای سرکوبگر خود را متحد نگه دارند.

نظریه برخی دیگر تلفیقی از هر دو نظریه فوق است که در محتوا بر یک تئوری استوار هستند.

البته گروه دیگری از کارشناسان نیز هستند که نظرشان بر این پایه استوار است که شبیه به دفعات پیشین خامنه ای و سران نظام با اینکار قصد دلسرد کردن بیشتر مردم از هر گونه اعتراضات و امید به تغییر نظام را دارند. در این نظریه خامنه ای بعد از چند روز خود را نشان خواهد داد تا مردم را دلسرد کند. البته این نظریه با گذشت هر روز طرفداران بیشتری را از دست داده و احتمال آن کمتر می‌شود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)