زندانی سیاسی، هوشمند علیپور را فراموش نکنید، او برادر زنده یاد ژیان علیپور است که قاتلان حکومت اسلام با شلیک گلوله قلبش را هدف گرفتند و به قتل رساندند.

هوشمند علیپور زندانی سیاسی

هوشمند در گروگان جمهوری اسلامی است.

سیاست جمهوری اسلامی سرکوب، دستگیری و اقدام به از میان بردن خانواده‌های زندانیان سیاسی است.

جامعه ایران و مخصوصا در کردستان، دیگر با این سیاستها نه سرکوب می‌شود و نه ارعاب بلکه تعرضی تر علیه کل حاکمیت در حال فوران شدن است.

هر روز آمار دستگیری، شکنجه، اعدام و خودکشی‌ها را شاهد هستیم، حکومت اسلامی مسبب و مسئول تمامی این جنایات و فجایعی است که روزانه علیه شهروندان ایران در گوشه و کنار اتفاق میافتد. از کشتار کولبران و سوختبران تا سرکوب و دستگیری زنان، سناریو و پرونده سازی علیه زندانیان سیاسی و فشار و دستگیری و صدور احکام سنگین و ضدانسانی علیه فعالین کارگری و غیره نمونه بارزی از حاکمیت یک رژیم بغایت ضدبشری است.

خواست ما آزادی فوری و بی قید و شرط هوشمند علیپور و سایر زندانیان سیاسی و مخصوصا محکومین به اعدام در زندانهای جمهوری اسلامی است.

درحال حاضر تنها امید برای آزادی و نجات زندانیان سیاسی به میدان آمدن همه مردم، متحدانه از کردستان تا تهران و برپایی تجمعات در جلوی زندان‌ها و دادگستری شهرها و دفاتر قوه قضائیه در استانهاست.

همانطور که در چند روز گذشته این حرکت اعتراضی در چند شهر از جمله کرج و تهران در اعتراض به احکام اعدام زندانیان شروع شده، باید دامنه این اعتراضات کل شهرهای ایران را بخود بگیرد و همه یکپارچه علیه حکومت قاتل و ضدانسانی جمهوری اسلامی به خیابان‌ها بیایند.

کمپین نجات هوشمند علی پور از تجمع خانواده‌هایی که محکومین به اعدام دارند و دست به اعتراض زده‌اند، حمایت می‌کند و اعلام می‌کنیم، ما فریاد دادخواهی همه قربانیان و زندانیان سیاسی در ایران هستیم.

خواست آزادی فوری و بی قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی، اعم از محکومین به اعدام را فریاد بزنیم و این شعار را همگانی کنیم.

کمپین نجات هوشمند علی پور

۱۹ شهریور ۱۴۰۱

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)