برنامه تلويزيوني «دريچه»نگاهی به اوضاع اقتصادی در ایران در گفتگو با: دکترفریبرز رئیس دانا برنامه اين هفته هشتم سپتامبر۲۰۱۳

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)