برای اولین بار تصاویر و مشخصات ۲۱۶ زندانبان و شکنجه گر زندان قزلحصار کرج منتشر می شود/ بسیاری زندانیان آزاد شده از این زندان جهنمی از این ابتکار، تشکر و ابراز خوشحالی کردند

کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام ۲۱مرداد ۱۴۰۱، سومین قسمت از مجموعه افشای ۲۱۶ زندانبان و شکنجه گر زندان قزلحصار از نظرتان می گذرد. در این مجموعه اسامی و مشخصات ۶۰ زندانبان و شکنجه گر دیگر به همراه تصاویر ۴۶ تن از آنان منتشر شده است. پس از انتشار قسمت‌های اول و دوم، بسیاری زندانیان آزاد شده از این زندان جهنمی، ابراز خوشحالی و قدردانی نموده و اسامی و مشخصات شماری از این زندانبانان را تایید کردند.

در قسمت اول و دوم این افشاگری اسامی ۱۵۶ زندانبان و شکنجه گر زندانی قزلحصار به همراه تصاویر برخی از آنها و کد ملی تمامی آنها منتشر شد….. ادامه مطلب:

قسمت سوم – افشای ۲۱۶ زندانبان و شکنجه گر زندان قزلحصار + برخی واکنش ها و اظهار نظرها (javanehha.com)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)