«هشدار»
اولاف شولْتْس «Olaf Scholz» ٭صدراعظم آلمان در دام سیاست‌های آمریکا با جایگاهی لرزان، که هر لحظه ممکن است با کوچکترین باد بر زمین بیافتد….»

٭البته من به ایشان پیشنهاد فاصله گرفتن با آمریکا را نمی‌کنم چون نه توانش را دارد و شهامتش را….»

*آ‌لمانیها بارها تاوان اشتباهات آمریکا را با بهای بسیار سنگینی پرداخت کرده‌ا‌ند و متاسفانه شولْتْس امروز بدون هیچ اعتراضی ترجیح می‌دهد سکوت کند و دل کوچک ارباب بزرگ را «امریکا» نیازارد…..»

*من و دیگر شهروندان آلمانی بر این باوریم که جنگ اوکراین برای دفاع از حقوق بشر نیست. «بلکه جنگ بازار است سرآغاز تقسیم قدرت در جهان…»

*آلمانی‌ها سالهاست با ترکیه در حال مدارا هستند. در حالیکه رهبران ترکیه با بی رحمی خاص، با کشتار کوردها شعور بشریت را به صخره گرفتند و دولت‌های حاکم بر آلمان هرگز به سیاست‌های نسل کشی کوردها توسط دولت ترکیه اعتراضی نکرده‌اند و تا حد ممکن اخبار حمله‌های ترکیه به کوردها رادر آلمان توسط رسانه‌ها سانسور و یا بی صدا بوده است.

دولت آلمان سالهاست رفیق تجاری ایران است و نسبت به حقوق بشر و جنایت جمهوری اسلامی در ایران بی تفاوت است….»

می‌خواهیم به این حقیقت اعتراف کنم که حقوق بشر یک بازی ریاکارانه و دروغ محض است.

متاسفانه پرونده دولت اولاف شولْتْس «Olaf Scholz» در این مقطع زمانی نه تنها زیبا نیست بلکه زشت و ناپسند است و اگر یک راه سیاسی برای پایان جنگ نیابد سر نوشتی غم انگیزی چون جانسون ویا مجبور به تسلیم در برابر پوتین است….»

دولت روسیه امکاناتی بی نهایت و بی انتها در اختیار دارد و با توجه به شناختی که از اروپا دارند جنگ را فرسایشی می‌کنند تا در زمستان فرا رو بتواند در اروپا زلزله به پا کند و این را من و صدراعظم آلمان درک کرده‌ایم و اگر شولْتْس کوتاهی کند و اگر نتواند یک سیاست مستقل و با یک راه حل دیپلماتیک وارد مذاکرات با روسیه شود، پایان ناگواری را رقم خواهد.

به نظر من باید بی طرفی آلمان را در جنگ اوکراین اعلام کند البته بهترین راه اینکه سریعتر از همین لحظه عازم مسکو شود تا آلمان را از برهانی که در پیش رو است نجات دهد و هم بتواند بر آتش بس بی قید و شرط در اوکراین تاکید کند. «به نظر من تسلیم شدن آلمان در برابر روسیه برای جلوگیری صدها شرکت از ورشکستگی و میلیون‌ها کارگر از بیکاری، برای جلوگیری از فروپاشی اجتماعی و فقر گسترده که در حال بلعیدن جامعه است شرافتمندانه است تا جنگی که بجز باخته بجز مرگ مردم اوکراین در آن سودی نیست…»

این راه بهتره است تا این سناتور نکبت بار چون رهبران طالبان با اسکورت‌ها سوار بر هواپیما نظامی آمریکا به کاخ سلطنتی در کابل بر گرددند… ننگینترین روزی که آمریکا و ناتو بعد از هزاران فاجعه انسانی آفریدن، جنایت کردند با گستاخی تمام داخل شدند اما شکست خورد و پاک باخته چون روباه دم بریدبه شکلی زشت خارج شدند..

برای همیشه بدور از سیاست و با حزب ناکارآمد سیوسیال دموکرات حاشیه‌ی و بایگانی خواهد کرد…..»

۲۱ زونیه ۲۰۲۲میلادی میلادی

شمی صلواتی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)