تلویزیون دیده‌بان ایران، از نهاد اجرایی بنیاد ایران تریبونال، که مربوط به دادخواهی کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ در زندان‌های ایران است و از آغاز دادگاه حمید نوری در سوئد روند این دادگاه را پوشش داده است، با ناصر مهاجر، پژوهشگر، تاریخ‌نگار و نویسنده حوزه دادخواهی گفت‌وگو کرده است:

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)