▪ اشعار هاشور ۴۳ لیلا طیبی

(۱)
غرورت را مچاله کن!
روزنامه‌ی عمرت،
بدون این صحفه هم
[خوب]
ورق می‌خورد.

 

(۲)
دور می‌شوی از من،
دور تر وُ
دور تر وُ
دور تر…
آن وقت ‌ست که
خواهی فهمید:
(دوری دوستی نمی‌آورد!)

 

(۳)
از اینجا نرو!

در این شهر،
برای رفتگان
دیگر فاتحه هم نمی‌خوانند!

#لیلا_طیبی(رها)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)