آزادیخواهان، دادخواهان ومدافعان حقوق بشر،

منشورجهانی حقوق بشر و میثاق های متأثر از آن، اگر چه جهانشمول است، اما حکومت خودکامه ولایت فقیه، با قوانین قرون وسطائی خود از بدو تأسیس تا کنون، آشکارا به نقض ابتدایی ترین اصول حقوق بشر در ایران پرداخته است. قانون و دستگاه قضائی کشور که باید حافظ امنیت و حقوق مردم و پناهگاهی برای مظلومان و دادخواهان باشد، خود به یک نیروی سرکوب وعمده ترین ناقض حقوق بشر در ایران تبدیل شده است. نشاندن سه جنایتکار، که هر یک متهم به ارتکاب جنایات فاحش علیه بشریت می باشند، بر سه قوه ای که نه مستقل هستند و نه پاسخگو، نشان دهنده این واقعیت است که خامنه ای شریرترین گماشتگان خود را برای مقابله با اعتراض ها و مبارزات مردم ایران وارد میدان کرده است.

در چنین شرایطی که شیرازه جامعه به دلیل وجود بحران های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، زیست محیطی و فرهنگی در حال فروپاشی است و بیم آن میرود که سرزمین کهنسال ما با فاجعه ای غیرقابل پیش بینی روبروشود، وظیفه مبرم ما کنشگران، نهادها، دادخواهان و شخصیتهای پشتیبان حقوق بشر است که با رهانیدن خود از پراکندگی و تفرقه، در زیر چتر بزرگ منشور جهانی حقوق بشر گرد آمده و برای جلب حمایت افکار عمومی جهان درراستای دفاع از مبارزان داخل کشور و ترویج فرهنگ دمکراسی خواهی و حقوق بشری همراه و هم صدا شویم.

هموطنان گرامی،

کارزار، این نهاد مستقل، فراگروهی و حقوق بشری،  در ادامه فعالیتهای دادخواهانه ودفاع از زندانیان سیاسی -عقیدتی و کمک به زندانیان و خانواده های آنان، برای جهانی کردن صدای دادخواهی مردم ایران دست یاری بسوی تمام آزادیخواهان و دادخواهان درسرتاسر جهان دراز میکند. این نهاد حقوق بشری ازهمه کسانیکه سودای برپایی جنبش فراگیرحقوق بشری در سر دارند و به نهادینه کردن این فرهنگ می اندیشند، دعوت می کند که در نشست مجمع عمومی این نهاد حقوق بشری شرکت کنند.

تاریخ نشست مجمع عمومی:  روز یکشنبه ۲۴ مرداد ١۴٠٠ برابر با ۱۵ اوت ۲۰۲۱    

ساعت شروع نشست مجمع عمومی:  ۸:۳۰ شب به وقت ایران، ۶ عصر به وقت اروپای مرکزی، ۱۲ ظهر به وقت شرق آمریکا و ۹ صبح به وقت غرب آمریکا شروع خواهد شد.

لینک جلسه متعاقبا اعلام خواهد شد.

هدف از برگزاری  نشست مجمع عمومی: آگاهی یافتن از فعالیتهای کارزار، ارائه رهنمود، انتخاب شورای هماهنگی کارزار در دوره جدید این کارزار و دعوت از هموطنانی است که برای کمک و پشتیبانی از اهداف کارزار و شرکت در پیشبرد برنامه های نظری و عملی آن، در صورت تمایل، به این نهاد بپیوندند.

 

امضاء کنندگان (به ترتیب حروف الفباء)

آ

آذر شهرام – آمریکا

آصفی حمید – ایران

آقا زمانی مریم – بلژیک

الف

احمدی شهناز  – آمریکا

اخوان مهشید – آمریکا

اردبیلی علیرضا – سوئد

ارشادی سارا – کانادا

ارشدی بیژن – کانادا

اورجی ایرج – سوئد

اسدی جمشید – فرانسه

اسفندارمذ شرین – بلژیک

اعتمادی حسن – سوئد

اعتمادی مریم – سوئد

امانی الهه – آمریکا

امیدوار مهدی – آمریکا

امینی محسن – آمریکا

ایردپناه تورج – آمریکا

افشین جم افشین – کانادا

ب

بازرگان بابک – آمریکا

بختیاری خسرو – آلمان

بزرگ نیا حشمت – آمریکا

بزرگ نیا رویا – آمریکا

برومند رضا – سوِئد

بهبودی محمد – آمریکا

پ

پارسا کوروش – آمریکا

پاکروان شعله – آلمان 

پرداز حمید – آمریکا

پویا فرامرز – فرانسه

پیر ولی احسان – آلمان 

پیری شفیقه – ایران

ت

ترابی محمد – آمریکا

تهرانی مریم – آمریکا

ج

جزنی میهن – فرانسه

جعفری کمال – ایران

ح

حاتمیان بابک – آمریکا 

حبشی منیژه – آمریکا

خ

 خطایی ابراهیم – سوئد

خواستار هاشم – ایران

د

دهبان مجید – آلمان 

دهقان افسون – ایران

ر

رستگار‌ اصغر – آمریکا

رضوانی محمد – آمریکا

روحانی محمد رضا – بلژیک

رودبارکی ‌انشا – فرانسه

ز

زهرائی‌محمود – هلند 

زندی سیامند – کانادا

زمانی محمود – کانادا

زمانی مهدی – آمریکا

س

ستوده بهروز –  آمریکا 

سجودی غلامرضا – آمریکا

ش

شجاعی ناهید – آمریکا

شیربیشه ناهید – ایران

ص

صبا منیژه – آمریکا

صفایی آزیتا – سوئد

صنیعی فر فرح – آمریکا

ع

عزیزی نازی – سوئیس

علوی رضا – آمریکا

عمرانی بهزاد – دانمارک

ف

فرجی فاطمه – ایران 

فرهاد بیژن -آمریکا

فرهنگ منصور – آمریکا

فرید بهزاد – آمریکا 

فکور‌ پوران – آلمان

فولادی فیروزه – آمریکا

ق

قریشی رضا – آمریکا

ک

کاخساز ناصر –  آلمان

کرد امین – ایران

کرمانشاهی نرگس – انگلستان

کرم پور سجاد -آلمان

کوثری حمید – آمریکا

کیانی امیر – آلمان

گ

گرگین پور منوچهر – آمریکا

گلبابایی حمید – آلمان

گلبابایی مجید – آلمان

ل

لقایی جهانگیر‌- آلمان 

م

مالکی فرد صدیقه – ایران

محبتی زاده اکبر – آمریکا

محجوب‌حسین – آمریکا

محسنی مرسده – آلمان

محمد پور عبدالباسط – دوبی

محی الدین زرین – کانادا

مختاری پرویز – آلمان

مدنی جمال – آمریکا

مرادی محبوبه – فرانسه

مرید حیدری ساقی – ایران

مشعوف احمد – کانادا

مشعوف الهه – کانادا

مظلوم فرنگیس – ایران

معلم مراد – آمریکا

مکارمی حسن – فرانسه

ممتاز امیر هوشمند – آمریکا

میرستاری انور – بلژیک

ن

ناصری سپیده – سوئد

نامور آزاد منوچهر – فرانسه 

ناوی پرویز – سوئیس

نایب هاشم حسن – اتریش

نخل احمدی مهدی – ایتالیا

نوریزاد محمد – ایران

و

والی شاپور – آمریکا

ی

یوسفی مهدی – آمریکا

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)