✊ قضائیه جلادان، مقدمتان خونباران

 

جنبش انقلابی ایران به سرکوب، زندان و سناریو‌سازی علیه معلمان و کارگران، بازداشت مادران دادخواه، صدور احکام سنگین و بی‌خبری از دانشجویان بازداشتی پاسخ داد؛ خبر کوتاه است و دلگرم کننده:
«حکم حبس ابد حمید نوری، یکی از متهمین پرونده اعدام‌های ۶۷ برای حذف مخالفین جمهوری اسلامی و سرکوب کامل انقلاب ۵۷ امروز در سوئد صادر شد.»

اینجا لازم می‌دانیم در جواب حکومتی که به وقاحت تمام برای معلمان، کارگران، زنان مبارز، مادران دادخواه و دانشجویان شریف چوب و چماق سرکوبش را بلند کرده، یک شعار از دانشجویان پیشرو و معترض را یادآوری کنیم.

✊ امروز شعاری که در اعتراض نسبت به ورود ابراهیم رئیسی به دانشگاه تهران در آذر ۹۸ سر داده شد، تحقق یافت: «#قضائیه_جلادان_مقدمتان_خونباران» چرا که رئیسی هم در دوران تکیه زدنش بر مسند ریاست قوه قضاییه، هم ریاست دولت و به طریق اولی نقش پررنگ در دوران سیاه سرکوب انقلاب ۵۷ در دهه شصت، از افراد تاثیرگذار و از اعضای اصلی “هیئت مرگ” بوده و هست!

🎁 تبریک این پیروزی به مردم ستم دیده ایران:
حمید نوری که حکم دادگاهش در سوئد صادر شده، از افراد فعال در هیئت مرگ بود که توسط دادگاهی با شکایت دادخواهان از کشتار دهه شصت و بازماندگان از شکنجه آن دوران برگزار شد.
ما #دانشجویان_پیشرو این نتیجه را به مردم دادخواه و آزادی‌خواه ایران تبریک می‌گوییم و لازم می‌دانیم از طرف بخش بزرگی از دانشجویان کشور اعلام کنیم؛ این رخداد را چیزی جز پاسخ کوبنده «جنبش انقلابی» مردم علیه سرکوب و اختناق نمی‌دانیم!

⬅️ ارتباط و همکاری با ما: @isf_uni_admin
کانال تلگرام: @isfahanuni97

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)