مصاحبه کوروش پارسا از تلویزیون جمهوری با امید اقدمی و علی صمد از سردبیران فصلنامه ی مُروا:

سوال یک- چرا و بچه دلیل در روز ۱۸ تیر سال ۱۳۷۸ نیروهایی در حکومت تصمیم گرفتند که به کوی دانشگاه تهران حمله کنند و دانشجویان به شکل وحشیانه‌ای مورد ضرب و شتم قرار دهند؟ آیا به حمایت آنها از خاتمی بر میگشت و یا دلایل دیگری داشت؟

سوال دو- تا مقطع رویداد ۱۸ تیر ۷۸ جنبش دانشجویی رابطه نزدیکی با اصلاح طلبان حکومتی داشت. آیا ۱۸ تیر نقطه آغاز جدایی جنبش دانشجویی از اصلاح طلبان حکومتی و فاصله گیری از قدرت بود؟

سوال سه- رویداد ۱۸ تیر چه تاثیری بر فضای دانشگاه گذاشت؟ آیا به فاصله گیری توده دانشجویان از فعالیت سیاسی و روی آوردن به کارهای دیگر از جمله به کارهای فرهنگی و صنفی انجامید؟ آیا سرکوبگران به اهداف خود در این حمله رسیدند؟

سوال چهار- رویداد ۱۸ تیر چه تاثیراتی بر جنبش دانشجویی گذاشت و چه روندهای جدیدی را در درون جنبش دانشجویی شکل داد؟

سوال پنج- در مقاطعی حرکات دانشجویان تشدید می‌شود و اوج می‌گیرد و در مقاطعی هم آرام می‌شود. آرامش تقربیا سه ساله بدلیل ویروس کووید آیا باعث افت دوباره جنبش دانشجویی شده است؟

سوال شش- – در وضعیتی که حاکمیت همچنان هزینه‌ فعالیت‌‌های سیاسی دانشجویان را بالا نگه داشته است تا از فعالیت سیاسی فاصله بگیرند؛ جنبش دانشجویی امروز در چه وضعیتی به سر می‌برد؟ دغدغه‌ها و مطالبات دانشجویان در حال حاضر چه می‌باشد؟ و با بازگشایی دانشگاه‌ها در سال تحصیلی جدید ما با چه فعالیت هایی در دانشگاه‌ها می‌توانیم مواجه شویم؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)