اداره‌ی کل مهاجرت سوئد، اعلام کرد که به تمامی پناهجویان سوری که به سوئد آمده‌اند، اقامت دائم خواهد داد. بدین‌ترتیب، سوئد اولین کشور اتحادیه‌ی اروپا خواهد بود که بحران عمیق در سوریه را مدنظر قرار داده است و به پناهجویان این کشور این اجازه را می‌دهد که در سوئد اقامت کنند و خانواده خود را نیز به این کشور بیاورند.

آندرش دانیلسون مدیرکل اداره‌ی مهاجرت می‌گوید که جنگ داخلی در سوریه بسیار شدت یافته است. به نظر ما این بحران بزودی خاتمه نمی‌یابد و به همین خاطر این شرایط را در تصمیم‌گیری در پرونده‌ی پناهجویان سوری در نظر گرفته‌ایم. قوانین بین‌المللی می‌گویند که در چنین شرایطی باید پناهجویان از حق اقامت دائمی برخوردار شوند و ما این قوانین حقوقی بین‌المللی را رعایت می‌کنیم.

یک سال پیش، اداره‌ی مهاجرت تصمیم گرفت که به پناهجویان سوری که خود را به سوئد رسانده‌اند، اقامت سه ساله بدهد اما در این مدت بحران در سوریه عمیق‌تر نیز شده است. اداره‌ی مهاجرت عقیده دارد که هیچ چشم‌اندازی برای حل بحران سوریه از راه مذاکرات سیاسی وجود ندارد و خطر بدتر شدن شرایط بسیار محمتل است. تصمیم اداره‌ی مهاجرت به این معنی خواهد بود که ۸۰۰۰ پناه‌جوی سوری که در سوئد اقامت موقت گرفته‌اند، می‌توانند برای همیشه در سوئد بمانند و خانواده‌ی خود را نیز به سوئد بیاورند. آندرش دانیلسون مدیرکل اداره‌ی مهاجرت تاکید می‌کند که این تصمیم برای پناهجویان سوری بسیار مهم است و آنها می‌توانند دوباره با خانواده‌ی خود پیوند داشته باشند. افراد خانواده این پناهجویان که هنوز در سوریه هستند یا در کشورهای مجاور بسر می‌برند، می‌توانند با مراجعه به کنسولگری‌های سوئد مراجعه و ویزای ورود به کشور را دریافت کنند.

در حال حاضر سوئد هیچ کنسولگری یا دفتری رسمی در سوریه ندارد. آندرش دانیلسون مدیرکل اداره‌ی مهاجرت می‌گوید که خانواده‌ی پناهجویان سوری، ابتدا باید خود را به کشوری هسمایه برسانند.

او اضافه می‌کند که با دادن اجازه اقامت به خانواده پناهجویان سوری، سوئد راهی قانونی را برای این جنگ‌زدگان باز می‌کند که وارد اروپا شوند. هیچ کشور دیگری در اتحادیه اروپا چنین امکانی را ایجاد نکرده و پناهجویان سوری مجبور به راه‌های غیرقانونی و سفر به کمک قاچاقچیان می‌شوند.

بدین ترتیب، سوئد اولین کشور اتحادیه‌ی اروپا خواهدبود که به تمامی پناهجویان سوری و خانواده‌ی آنها اقامت دائم می‌دهد.

آندرش دانیلسون مدیرکل اداره‌ی مهاجرت سوئد می‌گوید که از پیامدهای این تصمیم آگاه هستیم و می‌دانیم که تعداد پناجویان جدید سوری در سوئد بسیار بیشتر خواهد شد اما چاره‌ای جز کمک به آنها نداریم.

به گزارش کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل متحد، بیش از دو میلیون سوری در پی جنگ داخلی در این کشور، آواره و به کشورهای دیگر مهاجرت کرده‌اند و ۴ میلیون سوری نیز در داخل سوریه از خانه و کاشانه خود رانده شده‌اند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)