اون جوونایی که الآن تو خونه هاشون و با هدفون ها شون بیشتر آواز شجریان گوش می‌دن، نسلی هستن که پدر مادراشون با صفحه و گرامافون و رادیو تشنه گوش دادن یه بیت آواز خونی ایرج بودن.

محمدرضا شجریان در مراسم بزرگداشت استاد ایرج: آن زمانی که من نوجوان بودم، ایشان در اوج آواز ایران قرار داشت و به واقع پهلوان آواز ایران بود. این را هم عرض کنم که ایرج نازنین واقعا پیشکسوت من بوده و هست. صدای ایرج یک متر و معیار در تاریخ آواز خوانی ایران است. وقتی در تاریخ درباره یک صدای باشکوه و ویژه می خواهند حرف بزنند قطعا صدای ایرج عزیز متر و میزان این مبحث است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)