این کنفرانس بزرگ مملو است از نمایندگان جنایتکاران بزرگ! وزیر خارجه دولت جانی امریکا، رئیس جمهور اوکراین، این پادوی ناتو که با همکاری هم جان مردم اوکراین را میگیرند. اگر پوتین هم بود جمع جانی ها کامل تر میشد! یک مقام اسرائیلی و عربستانی و …یک مقام از جمهوری اسلامی هم بود واقعا جمع شان کامل و کامل تر میشد!

این جماعت، خود عامل و سرچشمه بدبختی و جنگ و فلاکت و فقر هستند! به نام منافع اکثریت مردم زحمتکش کشورمان به تو میگوییم این بازی ها فقط و فقط به ضد منافع ماست. برای مقابله با عقرب به لشکر عقرب ها پناه نمیشود برد! راه حل اتحاد و سازماندهی خود ماست علیه هر نوع گزنده! جایگزین هم خود ماییم: شورای سراسری تشکل های مستقل درون طبقه کارگر به خصوص شوراهای مستقل.

راستی یک سوال: چرا هیچ کدام از شما یک بار حتی برای ریاکاری هم که شده نامی از رهبری و آلترناتیو جمعی طبقه کارگر نمی آورید؟

پاسخ ساده است: شماها ابواب جمعی طبقه سرمایه دار هستید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)