برای هک کردن فیسبوک استفاده کنندگان از فیلترشکن فری گیت

از صبح امروز جمعه هشتم شهریور، به هنگام تایپ آدرس (Facebook.com) برای ورود به فیسبوک با استفاده از فیلترشکن فری گیت در شهرهای مختلف ایران، آدرس بالایی ظاهر می شود که صفحه ورود به فیسبوک را شبیه سازی کرده است و رمز عبور کاربران را سرقت می نماید، از اینرو تمام کسانی که با آدرسی مشابه تصویر فوق روبرو شده اند، باید هرچه سریعتر رمز عبور خود را تغییر دهند.
برای مواجه نشدن با آدرس فوق به هنگام ورود به فیسبوک، بجای تایپ آدرس (Facebook.com) با تایپ آدرس (https://www.facebook.com) با آدرس شبیه سازی شده تصویر فوق روبرو نخواهید شد و رمز عبورتان به سرقت نخواهد رفت.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)