فیلمی از انبوه فوت‌شدگان کرونا در بهشت معصومه قم که هرگز از سیما پخش نشد

تظاهرات مالباختگان در نزدیکی دانشگاه تهران و سرکوب شدید دولتی + فیلم

لطفا این حسابداری که بلدین به ما هم یاد بدین! فیلم سخنان صریح یک خانم دامدار خطاب به مسئولین

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)