چرا به خمینی دجال می‌گویند؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)