نزدیک به سی و چهار سال از فاجعه کشتارزندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ میگذرد، درطی این سال ها بارها و بارها خانواده های خاوران مورد آزار، اذیت و حتی بازداشت قرار گرفته اند و در چندین مورد رژیم به قصد تخریب و ویرانی این گورستان، این خاک را زیر و رو کرده و یا با زیرفشار قراردادن هموطن های بهایی مان آنها را مجبور به دفن مردگان خود در قسمت هایی از این خاک، نموده اند.

ما اما این بار اقدام رژیم برای دیوارکشی و نصب دوربین برای جلوگیری از حضور خانواده ها را تحمل نمی کنیم و با استناد به اسناد ثبت شده در سازمان عفو بین الملل و همچنین اسناد افشاشده در دادگاه حمید نوری مبنی بر اینکه عزیزان ما مخفیانه و در گورهای جمعی دفن شده اند و ما در این ۳۴ سال از چگونگی، چرایی و حتی محل واقعی دفن آنان اطلاعی نداریم، اعتراضمان را رسا و با یک کارزار بین المللی به پیش خواهیم برد.

ما به حکومت اسلامی ایران هشدار میدهیم که هر چه زودتر دست از آزار و اذیت خانواده های خاوران بردارد و به جای تهدید و ارعاب پاسخگوی پرسش های ما باشد و از تمامی داخواهان، مردم آزاده میهنمان و تمامی احزاب و سازمانهای سیاسی، حقوق بشری و مدنی در سرتاسر دنیا مصرانه میخواهیم که درهرچه رساتر کردن این ندای دادخواهی، یاریمان کنند.

ما امضا کنندگان این فراخوان به دعوت تمامی دادخواهان خاوران علیه تخریب خاوران پاسخ مثبت می دهیم و از همه هموطنان عدالت خواه و دیگر فعالان آزادی خواه در حوزه های مختلف می خواهیم که در هر چه رساتر کردن صدای دادخواهان، همراهی کنند!

بیانیه دادخواهان را در این لینک بخوانید. 

زنده باد جنبش دادخواهی 

شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران

خرداد ۱۴۰۱ برابر با جون ۲۰۲۲

 

امضاء:

۱  – انجمن جمهوریخواهان ایران – پاریس

۲  – انجمن جمهوری خواهان آلمان و هلند

۳  – انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران – هامبورگ

۴  – انجمن فرهنگی ایران و سوئیس – ژنو

۵  – بنیاد اسماعیل خویی

۶  – نهاد «همه حقوق بشر، برای همه، در ایران»

۷  – مادران پارک لاله – دورتموند

۸  – حامیان مادران پارک لاله – هامبورگ

۹  – حامیان مادران پارک لاله – فرزنو

۱۰- شبکه همبستگی ملی فرزنو – کالیفرنیا

۱۱- فدراسیون اروپرس

۱۲- کانون مدافعان حقوق بشر کردستان

۱۳- مادران صلح مونترال

۱۴- کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی – پاریس

۱۵- کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – هجا

۱۶- کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

۱۷-  کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – شیکاگو 

۱۸- همبستگی جمهوری خواهان ایران (هجا) – مونترال

۱۹- همبستگی برای حقوق بشر درایران – کلگری 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)