نزدیک به سی و چهار سال از فاجعه کشتارزندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ میگذرد، در طی این سالها بارها و بارها خانواده‌های خاوران مورد آزار، اذیت و حتی بازداشت قرار گرفته‌اند و در چندین مورد رژیم به قصد تخریب و ویرانی این گورستان، این خاک را زیر و رو کرده و یا با زیرفشار قراردادن هموطن ‌های بهایی مان آنها را مجبور به دفن مردگان خود در قسمت هایی از این خاک، نموده‌اند.

ما اما اینبار اقدام رژیم برای دیوار کشی و نصب دوربین برای جلوگیری از حضور خانواده‌ها را تحمل نمی‌کنیم و با استناد به اسناد ثبت شده در سازمان عفو بین الملل و همچنین اسناد افشا شده در دادگاه حمید نوری مبنی بر اینکه عزیزان ما مخفیانه و در گورهای جمعی دفن شده‌اند و ما در این ۳۴ سال از چگونگی، چرایی و حتی محل واقعی دفن آنان اطلاعی نداریم، اعتراضمان را رسا و با یک کارزار بین المللی به پیش خواهیم برد.

ما به حکومت اسلامی ایران هشدار میدهیم که هر چه زودتر دست از آزار و اذیت خانواده‌های خاوران بردارد و به جای تهدید و ارعاب پاسخگوی پرسشهای ما با شد. و از تمامی داخواهان، مردم آزاده میهنمان و تمامی احزاب و سازمانهای سیاسی، حقوق بشری و مدنی در سرتاسر دنیا مصرانه میخواهیم که در هرچه رساتر کردن این ندای دادخواهی، یاریمان کنند.

دادخواهان خاوران
جمعه ۶ خرداد ۱۴۰۱/۲۷ می‌۲۰۲۲

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)