نامه سرگشاده به نخست وزیر کانادا در حمایت از جابر کلیبی

Open Letter- Iranian Pro-Democracy Activist Djaber Kalibi Must Remain in Canada

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)