• Twitter
  • Facebook
  • Google Plus
  • RSS
  • Email
  • Print

۳ شهریور ۱۳۹۲

رئیس دانشگاه علامه گفت: از سال تحصیلی جدید کلاس های درسی دانشجویان پسر و دختر مقطع کارشناسی دانشگاه علامه به صورت کامل جداسازی می شود.

شریعتی در گفتگو با  مهر گفت: جداسازی کلاس‌های دختران و پسران دانشگاه علامه در مقطع کارشناسی ۹۸ درصد انجام شده است.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه «کلاس های درسی دوره کارشناسی ارشد هم به طور کامل جدا برگزار می شود» تصریح کرد: با ورودی های امسال و فارغ التحصیلی دانشجویان ورودی سال ۸۹ از سال تحصیلی جاری کلاس درس دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی به طور کامل جدا می شوند.

صدر الدین شریعتی، رئیس دانشگاه علامه در پایان افزود: امروز با قاطعیت می توانیم اعلام کنیم ۲ درصد کلاس های درسی علامه به علت کمبود دانشجو مختلط برگزار شده ولی کلاس های کارشناسی ارشد به طور کامل جدا شده و در مقطع کارشناسی ۹۸ درصد این طرح اجرا شده است.

گفتنی است که در روز های گذشته، اقدامات غیر قانونی صدر الدین شریعتی در دانشگاه علامه طباطبایی توجه رسانه ها را به سمت خود جلب کرده است.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۰۰ نفر از دانشجویان دکتری، مدیران و کارکنان این دانشگاه را خارج از عرف به عضویت هیئت علمی درآورده است.

او همچنین «گروه توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی» این دانشگاه را منحل کرده و جای آن «گروه اقتصاد اسلامی» را تأسیس کرده است.

شایان ذکر است که وی در روزهای اخیر برخی از اساتید ازجمله دکتر جواد کاشانی (استاد حقوق) را بازنشسته کرده است.

دکتر کاشانی، کاندیدای بالقوه ریاست دانشگاه برای آینده است.

صدرالدین شریعتی، جایگاه تعداد زیادی از همفکران و همراهان خود را ارتقا داده و به مقام دانشیاری و استادیاری رسانده است.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)