جلسه‌ی اول از دوره‌ی نخست “پروژه‌کتور

سخنرانی و گفت‌وگوی جمعی

با حضور حسن آزاد

نئولیبرالیسم؛ ایدئولوژی و سیاست طبقاتی

جمعه
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
۶ مه ۲۰۲۲

ساعت: ۲۰:۳۰ به وقت ایران
۱۸ به وقت اروپای مرکزی

لینک ورود به اتاق زوم
https://bit.ly/3LLQUmo

(لینک تا ساعت آغاز جلسه بسته است)

پخش هم‌زمان در فیس‌بوک منجنیق:
https://www.facebook.com/manjanighreview

پخش هم‌زمان در اینستاگرام منجنیق:
https://bit.ly/38GoueL

نام اتاق کلاب‌هاوس:
پروژه کتور-نئولیبرالیسم

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)