کلیه فعالین بازداشت شده، فوری و بدون قید و شرط آزاد باید گردند!

رژیم جمهوری اسلامی در هراس از برگزاری تجمع ها و مراسم های گسترده در ۱۱ اردیبهشت، روز جهانی کارگر، یک بار دیگر نیروها و دستگاه سرکوب خود را به حرکت در آورد تا از برگزاری هر گونه مراسم در این روز جلوگیری کند.

پس از فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان به تجمع اعتراضی در روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت، ، نیروهای امنیتی رژیم جمهوری اسلامی صبح شنبه ۱۰ اردیبهشت با یورش به منزل چهار نفر از فعالین معلمان و از اعضای کانون صنفی معلمان ایران (تهران)، رسول بداقی، جعفر ابراهیمی، محمد حبیبی و علی اکبر باغانی، آنان را بطور خشونت آمیز و توام با بی حرمتی بازداشت کردند. همچنین شنبه شب ۱۰ اردیبهشت، ماموران امنیتی با یورش به منزل دو عضو هیات مدیره انجمن صنفی معلمان کردستان (مریوان)، آقای مسعود نیکخواه و اسکندر (سوران) لطفی، ضمن ضبط وسایل الکترونیک شخصی ایشان، این دو معلم را دستگیر و به مکان نامعلوم منتقل کردند. علاوه بر این ها، دهها تن از اعضای انجمن صنفی معلمان سقز و زیویه به پلیس امنیت احضار شدند، و صلاح سرخی از فعالین جنبش معلمان در روز دهم اردیبهشت بازداشت و دو روز بعد به قید وثیقه آزاد شد. در همان حال، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه گزارش داد که ماموران وزارت اطلاعات یک روز مانده به روز جهانی کارگر به منزل حسن سعیدی و داود رضوی از اعضای سندیکا هجوم آوردند و در مورد حسن سعیدی، با وجود اینکه تنها همسر و فرزند کوچک ایشان در منزل بودند، گوشی تلفن همراه، فلش مموری، دو هارد کامپیوتر، سی‌‌دی، کتاب و پرونده‌های کارگران را با خود بردند و کتبا به همسرشان ابلاغ کردند که حسن سعیدی موظف است که ظرف پنج روز آینده به دادسرای اوین مراجعه نماید.

همچنین بنا به گزارش ها در آستانه روز جهانی کارگر دهها نفر از دیگر فعالین معلمان و کارگری در سراسر کشور توسط نیروهای امنیتی احضار و یا مورد تهدید قرار گرفتند؛ بطور مشخص به این فعالین نسبت به عواقب شرکت در مراسم ها و تجمع های روز ۱۱ اردیبهشت هشدار داده شد و شرکت در مراسم های روز جهانی کارگر و روز معلم بازی با آتش قلمداد گردید . با وجود این در سراسر کشور تجمعات اعتراضی توسط کارگران، تشکل های مستقل معلمان و بازنشستگان برگزار شد . در چندین شهر نیروهای امنیتی به تجمع ها یورش بردند که در نتیجه دهها نفر مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و بازداشت شدند.

حکومتی که تنها راه نمایش اقتدار خود را در بازداشت و بگیر و ببند فعالین معلمی و کارگری و اصولا هر صدای معترض می داند، نه اقتدار خود که ترس و استیصال اش را به نمایش می گذارد. اینکه از منظر سران رژیم اسلامی و اتاق های فکر این حکومت، هر تجمع، هر مراسم و هر واقعه اجتماعی با حضور مردم، بالقوه می تواند به یک حرکت بزرگ اجتماعی تبدیل شود و اوضاع را از کنترل خارج کند، در حقیقت به معنای اقرار خود رژیم به انفجاری بودن اوضاع و متزلزل بودن پایه های حکومت است. اینکه رژیم در آستانه اول ماه مه، آرایش نظامی به خود می گیرد و با بازداشت، پرونده سازی و تهدید می کوشد تا از برَگزاری تجمع ها جلوگیری کند، نشان دهنده این است که راهکار دیگری غیر از توسل به زور و خشونت در آستین ندارد.

اما حکومت اسلامی تا کنون، باید دریافته باشد که هر چه می گذرد، سلاح سرکوب نیز کارایی خود را از دست می دهد. بازداشت ها و تهدید ها و صدور احکام زندان برای فعالین کارگری و معلمان نتوانسته مانع گسترش تجمع ها و اعتراضات کارگران و معلمان شود. جنبش کارگری به طور کلی و جنبش معلمان همچون بخشی از این جنبش، اکنون تا آن حد بالیده شده که به گفته “شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان” دیگر متکی و مبتنی بر افراد و شخصیت ها نیست. دستگیری فعالین شناخته شده، نمی تواند این جنبش از حرکت باز دارد، بلکه تنها بر خشم و انزجار در بدنه جنبش می افزاید.

تجمع اعتراضی و برگزاری مراسم اول ماه مه، روز همبستگی جهانی طبقه کارگر، حق بدیهی و ابتدایی طبقه کارگر و همه انسان هایی است که این روز را گرامی می دارند. ما تلاش های سرکوب گرانه رژیم سرمایه داری و ضد کارگر جمهوری اسلامی برای جلوگیری از برگزاری مراسم ها در روز جهانی کارگر را شدیدا محکوم می کنیم.

ما بار دیگر به مقامات و نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی یاد آوری می کنیم که با این بگیر و ببند و تهدید ها نخواهند توانست از تداوم و گسترش اعتراضات کارگران، معلمان، دانشجویان، زنان و مردم تحت ستم در ایران جلوگیری کنند.

کارگران و معلمان زندانی و همه زندانیان سیاسی باید فوری و بدون قید و شرط آزاد شوند، و اذیت و آزار و پرونده سازی علیه آنان باید متوقف گردد.

ما بنا به وظیفه خود، گزارش مشروح بازداشت فعالین جنبش معلمان و احضار و تهدید صدها فعال جنبش کارگری و معلمان در آستانه روز جهانی کارگر را به تشکل های جهانی کارگران و معلمان ارسال کرده ایم و همچنان برای بازتاب مبارزات طبقه کارگر ایران و کسب همبستگی بین المللی از کارگران در ایران به تلاش های خود ادامه خواهیم داد .

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
۲ مه ۲۰۲۲
http://etehadbinalmelali.com/ak
info@workers-iran.org;
https://twitter.com/IASWIinfo

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)