از بدو سر کار آمدن جمهوری اسلامی، مردم از ابتدائی ترین حقوق خود از جمله آزادی بیان و آزادیهای سیاسی- اجتماعی محروم بوده اند. طی بیش از چهار دهه حاکمیت رژیم اسلامی هزاران نفر بدلیل مطالبات بحق خود و اعتراض به بیحقوقی، فقر و سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام شدند.

روز جهانی در حمایت از زندانیان سیاسی، روز اعتراض به سرکوب و بی حقوقی تحمیل شده به مردم است. روز اعتراض به شکنجه و زندان و اعدام، اعتراض به اذیت، آزار، تهدید و فشار بر فعالین عرصه ها، خانواده های زندانیان سیاسی و خانواده جانباختگان و روز اعتراض به تمام جنایات جمهوری اسلامی در بیش از چهار دهه اخیر میباشد.

سی خرداد- بیست ژوئن روز حمایت وهمبستگی ما با خانواده های زندانیان سیاسی، مادران خاوران و پارک لاله، خانواده کشته شدگان اعتراضات ۷۷ و ۸۸، دی ۹۶و ۹۷، آبان خونین ۹۸، خانواده مسافران جان باخته پرواز اوکراینی، اعتراضات باشکوه هر روزه و سراسری مردم معترض، جنبش آزادی زندانیان سیاسی و جنبش دادخواهی است.

امسال در دوازدهمین سال برگزاری روز جهانی در حمایت از زندانیان سیاسی، در شرایطی به استقبال این روز میرویم که جمهوری اسلامی در آستانه روز جهانی کارگر مانند همیشه از وحشت اعتراضات مردم، دست به تهدید و احضار گسترده فعالین، زده است.

باید مقابل این توحش و سرکوب ایستاد. برگزاری تجمع و اعتراض و اعتصاب، ابتدائی ترین و بدیهی ترین حق مردم است.

با وجود تلاشهای مذبوحانه رژیم، ما هر روزه شاهد موج وسیعی از مبارزه مردم در دفاع از آزادی بیان، آزادی زندانیان سیاسی و حفظ جانشان در ایران و سراسر دنیا هستیم. شاهد حضور زندانی سیاسی و خانواده هایشان جهت خبر رسانی و افشای شرایط غیر انسانی زندانها و شکنجه زندانیان هستیم. شاهد اعتراض زندانی به محروم شدن عامدانه از دارو و درمان هستیم. در ماهها و روزهای گذشته شاهد موجی از اعتراضات وسیع و باشکوه به “اعدام خاموش” بکتاش آبتین، عادل کیانپور و مهدی صالحی، ربودن نرگس محمدی و عالیه اقدام دوست و حمایت از جان بهنام موسیوند، هستیم. شاهد همصدا شدن مادران دادخواه در حمایت از زندانیان سیاسی بیمار بودیم. شاهد اعتراضات باشکوه و سراسری بازنشستگان، معلمان و کارگران با طرح شعار ” معلم زندانی آزاد باید گردد” ” کارگر زندانی آزاد باید گردد” هستیم.

جنبش قوی و باشکوه برای آزادی زندانی سیاسی در دفاع از جان زندانیان از خاورمیانه تا اروپای مرکزی، شمال آفریقا و آمریکای جنوبی هر چه قویتر و وسیعتر از گذشته به پیش میرود. در سطح جهانی، جمهوری اسلامی هر چه بیشتر به دلیل نقض حقوق انسانی و سرکوب و کشتار معترضان تحت فشار قرار گرفته است.

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، هر ساله به همراه شما آزادیخواهان، بیست ژوئن را با اعتراضات خیابانی و کنفرانسها برگزار کرده است.

پس از دوازده سال تلاش و مبارزه برای جهانی کردن سی خرداد- بیست ژوئن، روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی در ایران، این روز به یک روز شناخته شده در اذهان عمومی تبدیل شده است.

امسال نیز در اینروز برای رساندن صدای زندانیان سیاسی و خانواده هایشان دست به تحصن سراسری خواهیم زد.

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی از شما دعوت میکند، در هر نقطه از جهان که هستید، با برگزاری تحصن و حرکات اعتراضی در روز بیست ژوئن برابر با ۳۰ خرداد صدای زندانیان سیاسی را به گوش دنیا رسانده و شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد را طنین انداز کنیم.

امسال، کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی این روز را به اعتراض به قتلهای خاموش در زندان که توسط محرومیت عامدانه زندانی از درمان صورت میگیرد اختصاص داده است.

در راستای برنامه های این روز در شهر تورنتو در کانادا به مدت سه روز از ۱۸ الی ۲۰ ژوئن در محل پلازای ایرانیان تحصنی سه روزه برپا خواهد شد.

از شما دعوت میکنیم که در این تحصن شرکت کرده و صدای زندانیان سیاسی و خانواده را به گوش دنیا برسانیم.

برنامه و تحصنهای آتی بزودی اعلام میشوند. از شما دعوت میکنیم که به مناسبت بیست ژوئن ۳۰ خرداد روز جهانی زندانیان سیاسی در شهر و یا کشوری که مقیم هستید با برگزاری تحصن از زندانیان سیاسی حمایت کنید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)