در ماجرای افشاگری و افشاشدن و اتفاقات از این دست که در این دوران اخیر به شدت در ایران و در داخل نظام افزایش یافته و هر از گاهی یکی از مقامات رژیم مورد هدف قرار می گیرد، سئوالی مطرح می گردد که چرا در زمانه کنونی اینگونه اتفاقات باید رخ دهد و پشت پرده افشاگری و افشاءکننده و افشاء شونده، چه ماجرایی در حال رخ دادن است و آیا باید به اشخاص مطرح در داستان ها بپردازیم یا جریانات و ماجراها را تحلیل و مورد ارزیابی قرار دهیم.

در گفتگویی که بسیار کوتاه بود در تلویزیون ایران انترنشنال من به این زاویه از ماجرا اشاره کردم که در ویدئو زیر خواهید دید و البته در تحلیل های بیشتر و در ویدئوهای متنوع تری به موضوع وارد خواهم شد تا اطلاعات بیشتری در اختیار علاقه مندان قرار دهم.

#قالیباف
#سیسمونی_گیت
#وحیداشتری
#علی_جلالی
#جانشین_رهبری
#کنترل_قدرت

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)