پیشگفتار کتاب “میانمایگی”

 

نقدی بر “میانمایگی” نوشته نادر فتوره‌چی،

“رساله‌ای انتقادی در باره فرهنگ، سیاست و زندگی”

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)