“.
.
.
کوهها لاله زارن
لاله ها بیدارن

تو کوهها دارن گل گل گل آفتابو میکارن
تو کوهها دارن گل گل گل آفتابو میکارن

توی کوهستون
دلش بیداره

تفنگ و گل و گندم
داره مییاره

توی سینه اش جان جان جان
توی سینه اش جان جان جان

یه جنگل ستاره داره
جان جان

یه جنگل ستاره داره
یه جنگل ستاره داره
.
.
.

 

 

.
.
.

ای یار جان

ای یار جانی
دوباره برنمی گردد
دیگر جوانی
.
.
.
.
.

 

 

 

بت جانان تو مرنجان دل پژمان ز ستم به خدنگ جفا
اگرت افتد ره سوی گلستان‌ها
برود گلها را سر به گریبان‌ها
تو بدین خوبی دریغا که هستی عاری از روی وفا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)