کریس اسمالز دو سال پیش (پس از پنج سال سابقهء کار در شرکت آمازون) از کارش اخراج شد. اما وی توانست با سازماندهی همکاران خویش و دیگر کارگران در یکی از انبارهای عظیم شرکت آمازون, در محلهء استاتن آیلند نیویورک, اولین اتحادیه در کمپانی آمازون را موفقانه سازماندهی کند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)