اسلام را نمی‌توانم بپذیرم زیرا اسلام دعوت به جهاد( جنگ) می کند.
چیزی که در جهان امروز داری ارزش است، صلح، دفاع از صلح و همزیستی مسالمت آمیز با کلیه کشورها و مردمان کشورها می باشد.
برای مثال به تحریک علمای شیعه هشت سال با عراق جنگیدیم و بیش از یک میلیون کشته و زخمی دادیم البته با توجه به سانسور و دستکاری اطلاعات به گفته برخی سه الی چهار میلیون کشته و زخمی و
میلیارها دلار خسارت بوجود آمد، جنگی که از ابتدا غلط بود و علمای شیعه باید بود بجای شعار جنگ جنگ تا پیروزی شعار صلح صلح می‌دادند و تمام تلاششان را متمرکز می‌کردند که جنگ تمام شود.
در صدر اسلام خود پیغمبر در طول بیست و سه سال پیغمبری بیست و نه جنگ کرد، کاری که اشتباه بود. جالب است که بدانید بسیاری از این جنگ‌ها بین نزدیکان و آشنایان پیغمبر با پیغمبر بود. برای مثال جنگ جمل بین عایشه زن پیغمبر با حضرت علی بود.

در زیر لیست جنگ‌های پیغمبر آورده شده است:

۱- جنگ (غزوه) الابواء ودان
۲ – جنگ (غزوه) بواط
۳ – جنگ (غزوه) سفوان کرز بن جابر بدر اولی
۴ – جنگ (غزوه) عشیره
۵ – جنگ (غزوه) بدر بدر کبری
۶ – جنگ (غزوه) بنی‌قینقاع
۷ – جنگ (غزوه) سویق
۸ – جنگ (غزوه) قرقره الکدر
۹ – جنگ (غزوه) ذی‌امر‎ غطفان
۱۰ – جنگ (غزوه) بحران
۱۱ – جنگ (غزوه) احد
۱۲ – جنگ (غزوه) حمراء الاسد
۱۳ – جنگ (غزوه) بنی‌نضیر
۱۴ – جنگ (غزوه) ذات‌الرقاع
۱۵ – جنگ (غزوه) بدر الآخره بدر دوم
۱۶ – جنگ (غزوه) دومه الجندل
۱۷ – جنگ (غزوه) خندق احزاب
۱۸ – جنگ (غزوه) بنی‌قریظه
۱۹ – جنگ (غزوه) بنی‌المصطلق المُرَیسیع
۲۰ – جنگ (غزوه) بنی‌لحیان
۲۱ – جنگ (غزوه) ذی قرد الغابه
۲۲ – جنگ (غزوه) حدیبیه
۲۳ – جنگ (غزوه) خیبر
۲۴ – جنگ (غزوه) وادی القری
۲۵ – جنگ (غزوه) عمره القضا
۲۶ – جنگ (غزوه) فتح مکه
۲۷ – جنگ (غزوه) حنین هوازن
۲۸ – جنگ (غزوه) طائف
۲۹ – جنگ (غزوه) تبوک

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)