مهدی اخوان ثالث, غزل ای تکیه گاه و پناه – با صدای فروغ فرخ زاد . – YouTube

 

 

ای تکیه گاه و پناه
زیباترین لحظه های
پرعصمت و پر شکوه
تنهایی و خلوت من

ای شط شیرین پرشوکت من

ای با تو من گشته بسیار
درکوچه ‎های بزرگ نجابت

ظاهر نه بن بست عابر فریبنده‎ ی استجابت
در کوچه ‎های سرور و غم راستینی که‎ مان بود

در کوچه باغ گل ساکت نازهایت
در کوچه باغ گل سرخ شرمم
در کوچه ‎های نوازش
در کوچه‎ های چه شبهای بسیار
تا ساحل سیمگون سحرگاه رفتن

در کوچه ‎های مه آلود بس گفت و گو ها
بی هیچ از لذت خواب گفتن

در کوچه‎ های نجیب غزل ها که چشم تو می خواند
گه گاه اگر از سخن باز می‎ماند
افسون پاک منش پیش می‎راند

ای شط پر شوکت هر چه زیبایی پاک
ای شط زیبای پر شوکت من

ای رفته تا دوردستان
آنجا بگو تا کدامین ستاره است

روشن‎ترین همنشین شب غربت تو؟

ای همنشین قدیم شب غربت من

 

ای تکیه‎ گاه و پناه

غمگین‎ ترین لحظه ‎های کنون بی‎ نگاه ت تهی مانده از نور

در کوچه ‎باغ گل تیره و تلخ اندوه

در کوچه‎ های چه شبها که کنون همه کور

آنجا بگو تا کدامین ستاره است

که شب‎ فروز تو خورشید پاره است؟

www.paransd.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از : مهدی اخوان ثالث

دکلمه شعر با صدای فروغ فرخزاد

www.paransd.se

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)