برای دفاع از حقوق اساسی مردم، برای زنده نگه‌داشتن عدالت، برای مقابله با سرکوب سیستماتیک و هدفمند جامعه و مردم، برای حفظ حقوق شهروندی و برای رفتن به سوی همبستگی و اتحاد برای تحقق دموکراسی می‌توانیم نافرمانی مدنی کنیم»…

🔸به نقل از اینستاگرام #نرگس_محمدی

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)