ساعت تحویل

اولین دقیقه‌ی سال نوی ۱۳۳۵ من در این اتاق تنگ و تاریک هستم و به یاد سی سال پیش و به یاد تو گریه می‌کنم. من در این دقیقه نه چراغ دارم، نه مسکن. پیر شدم و بیش از تو ماندم. حق خدمت من این است و حق کار و زحمت من این.
زنده ماندن را فقط به جوانی کُرد، آذر انجیری، تبریک می‌گویم و سال نو را به فتی، درویش صفی‌علیشاهی، با اینکه غایب است و نمی‌دانم زنده است یا نه.
درود بر صادق هدایت، آن آشنای رفیق که سی چهل سال پیش در کتابخانه‌ی یک ذرع و نیم خیام می‌گفت باید کار خودمان را بکنیم. ایران، دیگر مثل او را به این زودی‌ها خلق نخواهد کرد، هر چند کسی نمی‌داند از چه نظر می‌گویم. درود به روان او و نظایر او هر چند که مثل او داستان‌نویسی نکردند محمد مقدم، ذبیح بهروز و ابراهیم پورداوود.

 

 

روز اول سال ۱۳۳۵

روز اول سال به منزل برادرِ عالیه رفتم و بعد فقط به منزل مادرم و ناهار نان و پنیر صرف شد و تنها بودیم. در هیچ عصری اینطور وحشی شاید وجود نداشت و اگر وجود داشته، کمیاب بوده‌اند. به این می‌گویند نوروز، حال آنکه مراسم نوروز، درود است و بس، نه ایجاد مزاحمت. در نوروزِ قدیم، راحتی‌ها را طالب بودند و تصنع و تظاهر را دوست نداشتند. در نوروزِ قدیم، دوستان با دوستان برخورد می‌کردند و پرهیز داشتند از هر مزاحمتی برای صاحبخانه. نوروزِ قدیم که رسوم آن را ما در طبرستان می‌دانیم.

 

روز ۲ فروردین ۱۳۳۵

آل آقا آمد. فرخ با ژوبین آمد با شیشه‌ی شربت آلبالو و گلدان گل. اما امروز که روز دوم عید نوروز بود، من بسیار خسته و کسل بودم. خود تو می‌دانی چطور شد. فرخ ۱۳ فروردین به فرنگستان می‌رود. به مقدمه‌ی دکتر جنتی بر اشعار چاپ شده‌ی من ایراد گرفت و به ترجمه‌های شجاع‌الدین شفا که هر جا که را نمی‌تواند ترجمه کند، به نام اقتباس کم می‌کند، ایراد گرفت و رفت که باز بیاید. عمر من بسیار سخت می‌گذرد، من بسیار مشقت می‌کشم و خود تو می‌دانی چرا.

 

 

آل آقا: دکتر محمد شاهکار (۱۲۸۷–۱۳۵۷) وکیل دادگستری و نماینده‌ی مجلس شورای ملی و از خانواده‌ی آل آقا (نوادگان وحید بهبانی) در کرمانشاه و نام خانوادگی‌اش نیز آل آقا بود. سال ۱۳۱۱ از طرف دولت برای ادامه تحصیل به اروپا رفت و پس از گرفتن دکترای حقوق از فرانسه و بازگشت به ایران، در سال ۱۳۱۷ نام خانوادگی‌اش را به «شاهکار» تغییر داد.

فرخ: دکتر منوچهر آشتیانی (۱۳۰۹ – ۱۳۹۹) جامعه‌شناس، عضو سابق حزب توده، پژوهشگر فلسفه، خواهرزاده‌ی نیما یوشیج و از نوادگان میرزاحسن آشتیانی بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)