پرواز در خاطره‌ها با ترانه بوی عیدی – فرهاد مهرداد؛ فیلم‌ها و ترانه های نوروزی

ترانه خاطره انگیز بوی عیدی، اجرا توسط فرهاد مهرداد

بوی عیدی، بوی توپ، بوی کاغذرنگی،
بوی تند ماهی دودی وسط سفره‌ی نو،
بوی یاس جا نماز ترمه‌ی مادربزرگ،

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)