کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، جمعه ۲۷ اسفند ۱۴۰۰، حکم ۱۰ سال حبس و تبعید برای زندانیان سیاسی پویا قبادی و وحید بنی عامریان که پیشتر توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران صادر شده بود، در دادگاه تجدید نظر عینا تایید شد.

بابک پاک نیا وکیل این زندانیان در خصوص پرونده موکلان خود نوشته بود: «در خصوص پویا قبادی بیستونی و وحید بنی عامریان که به اتهام محاربه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شدند، هیأت قضایی با پذیرش دفاعیات، اتهام محاربه را وارد ندانسته لیکن حکم به تحمل ده سال حبس قابل اجرا و تبعید صادر کرده است.»

تایید این حکم در حالی است که وکیل زندانیان اعلام کرده بود مجازات مزبور با مستندات پرونده منطبق نیست و اعتراض خواهیم کرد.

دادگاه این زندانیان در تاریخ ۲۳ آذر ۱۴۰۰ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران توسط هیات قضایی شامل قاضی عموزاد رئیس شعبه ۲۸ و دادرس افشاری برگزار شده بود. در این دادگاه زندانیان از اتهام محاربه تبرئه شده و حکم ۱۰ سال زندان و تبعید برای ایشان صادر شد.

درباره دو زندانی سیاسی:

زندانیان سیاسی پویا قبادی و وحید بنی عامریان در اسفندماه ۱۳۹۷ دستگیر شدند و هر دو به مدت سه ماه در سلولهای ۲۰۹ اوین تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفتند. این دو زندانی زیر بازجویی تحت فشارهایی از قبیل نگهداری در سلول انفرادی و تهدید به بازداشت اقوام نزدیک قرار داشتند.

آنها پس از طی مراحل بازجویی در سلولهای انفرادی اوین به بند ۴ این زندان منتقل گردیدند. در اواسط سال ۹۸ زندانی سیاسی پویا قبادی به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

هر دو زندانی سیاسی پیش از این نیز در فروردین ۹۷ بازداشت و به قید وثیقه آزاد شده بودند و در پرونده اول خود به اتهام «تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی» به ۵ سال زندان محکوم گردیدند.

اتهام این دو زندانی «اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت و همکاری موثر با سازمان مجاهدین خلق ایران»، «تبلیغ علیه نظام»، «تخریب اموال دولتی»، «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور» اعلام شد. اما وکلای مدافع آنان به دلیل نقص در پرونده، درخواست رسیدگی مجدد کردند.

پویا قبادی و وحید بنی عامریان در شهریورماه سال ۹۹، جهت پرونده دوم خود توسط قاضی مقیسه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران دادگاهی شدند. قاضی مقیسه در جلسه قبلی دادگاه این دو زندانی را متهم به محاربه و تهدید به اعدام کرده بود.

به کانال نه به زندان نه به اعدام در تلگرام بپیوندید
https://t.me/NoToPrisonNoToExecution

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)