در این دنیای وارونه؛
که جاهل و جانی همدم و همسازند
جاهلان در جهل و جانیان در اوج قدرت
 دنیا را به زوال  در چاه جهل انداختن!
“گفتگو باجانی؛ به معنی تسلیم است”.
       ٭٭٭
با مماشاتگران نیستم
با این باور- که؛
جمهوری اسلامی یک سیستم  مافیائی؛
غرق در جهل ؛ فاقد مشروعیت 
بدنام و جانی دشمن به جان انسان است.
   ٭٭٭
به همین دلیل هر گونه سازش و خیانت را 
                            [در نطفه  باید عقیم کرد
                            چون راهی بجز سرنگونی! 
                           این حکومت بدنام نیست. 
   ٭٭٭
 از نسل انقلاب ام!
 دین و مذهبی خاصی  ندارم که از خود بی خودم کند
نقد امروز را به نسیه  دروغین فردا  نمی فروشم!
   ٭٭٭
چون یک کارگر ساده!
 یا دست فروش کوچک  کنار خیابان
بیگانه با بانگ ها؛ متنفر از معلمین اخلاق
 زندگیم  بر اساس لقمه نانی ست  
که از دست  مزد روزانه ام  حاصل می شود
به همین دلیل ساده سرنگونی! 
  [جمهوری اسلامی را مشروع و به جا می بینم 
 
٭٭٭
زندگی زیبا دارم  پر از هیجان  بدور از دلواپسی!
صب ها با گذر از کوچه های  تنگ ناهموار
  به پیر و جوان  سلامی  بی ریا  می کنم
من از نسل انقلاب ام 
با تلاش  و غرق در رویا  خویش 
                          [ برای انقلاب دوباره
       ‌                    زندگی را معنا می کنم 
  ٭٭٭
برای علاج درد !
گویم سخن به عریانی 
تا رسوا سازم، ریا و دروغ و؛ عوامی را
تا فریاد کنم لشگر آزرده را 
که؛ های لشکر خفته در درون دشت!
…بر خیز و، با پرچمی تازه از خویش
جهانی را دگرگون کن که،
در آن انسان مقدمتر تر از هر چیز ! 
 
                ۰۷/۰۷/۲۰۱۹شمی صلواتی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)