چهارشنبه سوری یکی از پایدارترین و قدیمی‌ترین مراسم تاریخ باستان ایران است. ایرانیان از قدیم به اعتقاد به روشنایی و  برپایی آتش به‌عنوان نماد حیات و زندگی هموراه آخرین شب چهارشنبه سال را گرامی می‌داشتند. این رسمی است که آخوندهای متعلق به دنیای ماقبل تاریخ برنمی‌تابند. چرا که آنها متعلق به سیاهی و تاریکی هستند و با روشنی و پیشرفت هیچ سنخیتی ندارند. از این رو ایرانیان و جوانان ایرانی با برپایی هر چه باشکوه‌تر این مراسم و برپایی آتش، آتش به جان سیاهی شب و آخوندهای پلید می‌اندازند.
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)