پلیس اوکراینی برای جنگ با متجاوزان روسی مجبور است خانواده و طفل خردسالش را به نقاط امن بفرستد. خودش باید برای حفاظت از سرزمینش بجنگد. پوتین با این جنگ وحشیانه به جان غیر نظامیان و کشور دیگر افتاده است. همه مردم یکپارچه برای دفاع از سرزمینشان به مبارزه برخواسته‌اند.

در رابطه با مقاومت مردم اوکراین

اوکراین – فیلم تکان دهنده دراز کشیدن شجاعانه مردم جلوی ستون خودروهای نظامی روسی

اوکراین – دفاع شجاعانه از خانه با دستان خالی! – ویدئو

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)