ماموران مسلح حکومتی در ایست بازرسی نصرت آباد در زاهدان، با تیراندازی مستقیم به سمت یک خودرو، باعث کشته شدن یک شهروند بلوچ شدند.

روز شنبه ۱۳ اسفند۱۴۰۰، بدنبال شلیک مستقیم ماموران یکان امداد به سمت یک خودرو در شهرستان زاهدان، گلوله به سر لقمان نارویی در حال رانندگی اصابت کرده و منجر به مرگ وی شد.

لقمان نارویی ۳۳ ساله و اهل نصرت آباد در زاهدان بوده است.

لقمان نارویی بدلیل همراه نداشتن گواهینامه و از ترس پیامدهای آن به ایست بازرسی توجه نکرده و به حرکت خود ادامه داده است. اما ماموران ایست و بازرسی در نصرت آباد بدون رعایت قوانین ماموران مسلح به سمت سر لقمان نشانه روی کرده و او را به قتل رساندند.

بدنبال شلیک ماموران مسلح، یکی از گلوله ها به سر لقمان اصابت کرده و خودروی او واژگون شده است.

ماموران مسلح حکومتی بدون رعایت هیچکدام از قواعد بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح بصورت آتش به اختیار به سمت شهروندان نشانه روی و شلیک کرده و مورد حسابرسی نیز قرار نمی گیرند.

در ماده ۷ قانون به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری آمده است: «مأمورین موضوع این قانون هنگام بکارگیری سلاح باید حتی‌المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمی‌باشند آسیب نرسد». در حالیکه آنها به راحتی با شلیک به سمت سر و حتی استفاده از رگبار شهروندان را به قتل می رسانند.

بر اساس مرکز آمار کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، ظرف یک سال گذشته دستکم ۱۲۳ کاسبکار، سوختبر و کولبر بدست ماموران مسلح حکومتی وابسته به سپاه پاسداران به قتل رسیده اند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)