کشتار دگراندیشان در ایران: گفتگوی رادیو پیام کانادا با دکتر مسعود نقره کار

http://www.radiopayam.ca/massacre.html#mNoghrehkar

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)